FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal10/01/2021

Samäganderättsavtal - hur och varför?

Hej

Jag, min syster och min ex make äger en fjällstuga tillsammans. Går det att skriva ett dokument där det står, att detta ägarskap är varderas enskilda egendom om det skulle bli så att någon gifter sig? Samt att ingen har rätt att sälja sin del till någon annan utan de andras godkännande? Går detta att skriva själv i ett dokument skriva under och med vittnen, blir det ett juridiskt bindande dokument?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett s.k. samäganderättsavtal som reglerar vad ni som samägare av fjällstugan får och inte får göra är en jättebra idé. Förhållandena kring fastigheter som samägs regleras i första hand av just samäganderättsavtalet. Finns inget sådant avtal regleras förhållandena istället av samäganderättslagen.

Kan samäganderättsavtal reglera förutsättningar för försäljning?

Ett samäganderättsavtal kan mycket riktigt reglera förutsättningar för försäljning. Villkoret kan precis som du själv formulerar vara att stugan inte kan säljas till en samägare utan den andras tillåtelse.

Jag förslår starkt att ni kollar igenom samäganderättslagen och avgör vilka regler som ni inte vill ska gälla för er samägandegemenskap. De icke önskade delarna av lagen kan istället regleras genom ert samäganderättsavtal.

Kan samäganderättsavtal reglera huruvida stugan är skyddad vid en bodelning?

Inledningsvis bör vi reda ut begreppen giftorättsgods, enskild egendom och hur de står i relation till äganderätt.

Låt säga att du skulle ingå ett äktenskap. Allt ni äger klassificeras då som giftorättsgods förutom det som av olika skäl är enskild egendom. Det betyder dock inte att ni äger allt tillsammans. Din nya partner blir alltså inte automatiskt samägare till fjällstugan då äganderätten fortfarande är din egen. Giftorätten reglerar endast att värdet av din samäganderätt vid en eventuell upplösning av äktenskapet blir föremål för bodelning. En framtida maka eller make har alltså i regel inte rätt att fatta beslut som rör stugan så som en ägare har.

Det går inte att skydda egendom från att ingå i en bodelning med ett samäganderättsavtal som grund. Undantagandet av egendom vid eventuell bodelning kan endast ske genom äktenskapsförord.

Hur blir ett samäganderättsavtal bindande?

Ett samäganderättsavtal behöver inte ha en viss form för att vara bindande. Det behöver inte ens vara skriftligt utan kan även vara muntligt. Jag rekommenderar dock starkt ur bevissynpunkt att avtalet upprättas som ett skriftligt avtal med samtliga delägares underskrift. Vittnen är inte nödvändigt men tycker ni att det är nödvändigt för att bevisa att samtliga parter har skrivit är även det en god idé.

Sammanfattningsvis uppmuntrar jag starkt upprättandet av ett samäganderättsavtal. På så sätt kan ni undvika onödiga framtida konflikter. Avtalet behöver inte uppnå något särskilt krav för att vara bindande men jag rekommenderar att avtalet är skriftligt, tydligt och innehåller alla samägares underskrift. Behöver ni hjälp med upprättandet av ett "vattentätt" samäganderättsavtal kan Lawline stå till tjänst. Vi kan ofta erbjuda ett fast pris, våra jurister når ni enklast här. Att i ett samäganderättsavtal förbehålla att stugan inte kommer att ingå i en framtida bodelning är inte möjligt då det i ert fall måste regleras av ett äktenskapsförord.

Hoppas att du fick svar på dina frågor. Är något oklart får du gärna höra av dig genom att ställa en ny fråga.

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?