Samäganderättsavtal

2021-03-29 i Samägandeavtal
FRÅGA
Finns någon mall för utformning av avtal mellan syskon som äger en fastighet tillsammans ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Då två eller fler individer gemensamt äger egendom tillsammans rör det sig om samägande. Varje person som äger en andel av egendomen har samäganderätt. Oftast måste dessa delägare till egendomen vara överens om de flesta angelägenheterna som rör egendomen.

Lagen om samäganderätt är tillämplig, och reglerar bland annat delägarnas olika rättigheter och skyldigheter. Det råder dock avtalsfrihet, vilket innebär att parterna i stor utsträckning är fria att själva avtala om hur de vill lösa situationen. Det är därmed klokt att upprätta ett samäganderättsavtal sinsemellan. Detta avtal kan reda ut oklarheter samt inkludera övriga villkor, som lagen eventuellt inte tar upp. Samägande kan ofta leda till konflikter, att tidigt upprätta avtal kan således minska risken för onödiga konflikter mellan parterna.

I samäganderättsavtalet kan delägarna exempelvis reglera:

hur stor andel varje delägare ska erhålla

vad som gäller vid försäljning av fastigheten

hur disponeringen och nyttjanderätten av fastigheten ska se ut

hur mycket pengar som ska läggas på underhåll av fastigheten

hur vinstfördelningen av fastigheten ska fördelas

Det finns många online tjänster som erbjuder mallar av samäganderättsavtal. Det viktigaste är däremot att ert samäganderättsavtal är baserat på era specifika förhållanden och omständigheter. Ett samäganderättsavtal som i stor mån är skräddarsydd för er situation är att föredra.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emma Gurander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (96356)