Samäganderättsavtal

Finns någon mall för utformning av avtal mellan syskon som äger en fastighet tillsammans ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Då två eller fler individer gemensamt äger egendom tillsammans rör det sig om samägande. Varje person som äger en andel av egendomen har samäganderätt. Oftast måste dessa delägare till egendomen vara överens om de flesta angelägenheterna som rör egendomen.

Lagen om samäganderätt är tillämplig, och reglerar bland annat delägarnas olika rättigheter och skyldigheter. Det råder dock avtalsfrihet, vilket innebär att parterna i stor utsträckning är fria att själva avtala om hur de vill lösa situationen. Det är därmed klokt att upprätta ett samäganderättsavtal sinsemellan. Detta avtal kan reda ut oklarheter samt inkludera övriga villkor, som lagen eventuellt inte tar upp. Samägande kan ofta leda till konflikter, att tidigt upprätta avtal kan således minska risken för onödiga konflikter mellan parterna.

I samäganderättsavtalet kan delägarna exempelvis reglera:

hur stor andel varje delägare ska erhålla

vad som gäller vid försäljning av fastigheten

hur disponeringen och nyttjanderätten av fastigheten ska se ut

hur mycket pengar som ska läggas på underhåll av fastigheten

hur vinstfördelningen av fastigheten ska fördelas

Det finns många online tjänster som erbjuder mallar av samäganderättsavtal. Det viktigaste är däremot att ert samäganderättsavtal är baserat på era specifika förhållanden och omständigheter. Ett samäganderättsavtal som i stor mån är skräddarsydd för er situation är att föredra.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,


Emma GuranderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000