Samäganderättsavtal

2015-12-20 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi vill äga bil gemensamt efter skilsmässa, trots att den är skriven på ena parten. Finns några avtalsmallar för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag skulle rekommendera er att skriva ett samäganderättsavtal som är ett avtal som reglerar frågor rörande förvaltning av egendom mellan parter, till exempel en bil som det gäller i ert fall.

Ett samäganderättsavtal kan se ut på olika sätt beroende på vad det är för egendom som ska samägas. Med andra ord finns det inte någon exakt mall hur ett sådant avtal ska vara utformat. Det finns standardiserade mallar att finna på nätet men jag skulle rekommendera att endast använda dessa som vägledning. Det kan nämligen vara så att mallen inte är avsedd för er situation eller är juridiskt korrekt utformad. För att få ett korrekt juridiskt utformat samäganderättsavtal och som reglerar er situation kan jag varmt rekommendera Lawlines avtalstjänst. Med hjälp av tjänsten hjälper vi er att utforma ett samäganderättsavtal precis efter era villkor och ser till att det är juridiskt korrekt, för att i framtiden förhindra tvister. Du kan läsa mer om tjänsten genom följande länk: http://www.lawline.se/avtal/samaganderattsavtal

Slutligen kan jag dock nämna några hållpunkter som bör vara med i ett samäganderättsavtal ifall du vill upprätta ett sådant på egen hand. För det första ska parternas personuppgifter finnas med. För det andra bör syftet med avtalet tydligt framgå. För det tredje ska det framgå hur stor andel vardera part ämnar att äga av egendomen samt hur finansiering ska regleras, till exempel rörande löpande avgifter, reperation samt annat underhåll och hur det ska bekostas. Till sist ska parterna skriva under avtalet och tilldelas varsitt exemplar. Avtalet kan ibland också bevittnas av två opartiska vittnen men det är absolut inget krav utan mer av en rekommendation eftersom det underlättar ur ett bevishänseende om det i framtiden skulle uppstå en tvist.

Hoppas jag kunde bringa en viss klarhet i frågan men om du känner dig osäker på att upprätta ett korrekt juridiskt samäganderättsavtal rekommenderar jag som tidigare nämnt Lawlines egna avtalstjänst. Lycka till!

Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (549)
2020-10-18 Kan en delägare rättsligt tvingas av övriga delägare till att sälja sin andel?
2020-10-09 Hur länge kan en samägare (sambo) förhala en försäljning av gemensam bostad?
2020-10-01 Dold samäganderätt
2020-09-29 Samäganderätt - Kostnader och försäljning

Alla besvarade frågor (85191)