Samäganderätt till segelbåt

2015-08-26 i Samägandeavtal
FRÅGA
HejJag och min fd sambo har en segelbåt tillsammans. Jag vill att vi ska sälja den alternativt att han löser ut mig. Tyvärr verkar han vara ovillig till allt förutom att behålla den utan att kompensera mig. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej,
tack för din fråga!

I ditt fall gäller lagen om samäganderätt (1904:48 s. 1). Lagen används då två personer gemensamt äger egendom. Den är dispositiv, vilket innebär att innehållet i lagen kan avtalas bort. Har du och din före detta sambo avtalat något om en viss situation gäller alltså det som står i avtalet angående den situationen, inte det som framgår av lagen.

För att förfoga över den samägda egendomen i sin helhet krävs samtliga delägares samtycke. Om man läser 2 § i lagen om samäganderätt motsatsvis framgår dock att varje delägare får förfoga över sin egen del. Du kan alltså sälja din andel till vem du vill och för hur mycket du vill, så länge du inte har kommit överens om något annat med din före detta sambo.

Han kan inte bli tvingad att lösa ut dig. Det finns däremot en möjlighet att hos tingsrätten begära att offentlig auktion hålls avseende hela egendomen, se 6 § lagen om samäganderätt. Om inte synnerliga skäl föreligger bifalles normalt en sådan begäran även mot andra delägares vilja. Vid en försäljning på offentlig auktion tillkommer flera kostnader och försäljningspriset blir normalt sett lägre än om ni kommer överens om en försäljning. Blir han medveten om att en offentlig auktion hotar kan han såklart bli mer motiverad att lösa ut dig eller sälja båten.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (523)
2020-07-02 Vad bör ingå i ett samägandeavtal?
2020-06-30 Vem får behålla gemensam hund vid avslutat förhållande?
2020-06-30 vad gäller om en person vill sälja en sommarstuga men inte den andra?
2020-06-29 Kan jag behålla min andel av samägd fastighet vid tvångsförsäljning?

Alla besvarade frågor (81763)