Samäganderätt till husvagn

2015-08-23 i Samägandeavtal
FRÅGA
Far och son ,äger en husvagn ihop sonen och hans sambo flyttar isär. Sonens sambo vill bli utlöst från vagnen. Sonen och far behåller sina delar. Far och hans sambo, plus son och sambo har, från början köpt husvagnen tillsammans. Hur skall det gå till så det blir på rättsätt??? MVH
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att fadern, dennes sambo, sonen och dennes sambo äger vagnen. Sonens sambo vill bli utlöst.

I det här fallet aktualiseras lagen om samäganderätt (1904:48 s. 1). Lagen tillämpas då två eller fler personer gemensamt äger egendom. Den är dispositiv, vilket innebär att innehållet i lagen kan avtalas bort. Har personerna avtalat något om en viss situation gäller alltså det som står i avtalet angående den situationen, inte det som framgår av lagen som jag redogör för här.

För att förfoga över den samägda egendomen i sin helhet krävs alla delägares samtycke. Om man läser 2 § i lagen om samäganderätt motsatsvis framgår dock att varje delägare får förfoga över sin egen del. Var och en kan alltså sälja sin andel till vem denne vill och för hur mycket denne vill, så länge delägarna inte har kommit överens om något annat.

Ingen kan bli tvingad att lösa ut någon annan. Har ni avtalat om att någon inte ska få sälja sin del utan samtycke så finns däremot en möjlighet att hos tingsrätten begära att offentlig auktion hålls avseende hela egendomen, se 6 § lagen om samäganderätt. Om inte synnerliga skäl föreligger bifalles normalt en sådan begäran även mot andra delägares vilja. Vid en försäljning på offentlig auktion tillkommer flera kostnader och försäljningspriset blir normalt sett lägre än om ni kommer överens om en försäljning.

Hur en försäljning ska ske kan ni själva reglera. Kanske är det enklast att den som vill bli utlöst säljer sin andel till de övriga, som delar på kostnaden för andelen?

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (549)
2020-10-18 Kan en delägare rättsligt tvingas av övriga delägare till att sälja sin andel?
2020-10-09 Hur länge kan en samägare (sambo) förhala en försäljning av gemensam bostad?
2020-10-01 Dold samäganderätt
2020-09-29 Samäganderätt - Kostnader och försäljning

Alla besvarade frågor (85302)