Samäganderätt till fast egendom i samboförhållande

Hej,

Jag och min sambo ska ska separera. Vi äger ett lantställe tillsammans, 50/50. Han vill köpa min del men jag vill sälja. Kan jag tvinga igenom en försäljning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När ett samboförhållande upphör skall bodelning ske på begäran av någon parterna och er samboegendom fördelas, 8 § sambolagen. Ett lantställe som inte är avsett som ert gemensamma hem kommer dock inte att räknas som samboegendom, se 5 § och 7 § sambolagen.

En tillämplig lag för att lösa ägarkonflikter av detta slag är istället samäganderättslagen. Lagen ger samägarna till egendom en rätt att förfoga(t.ex försäljning eller uthyrning) över sin andel av den samägda egendomen, men stadgar att detta kräver samtliga ägares samtycke, 2 §. Om din sambo vägrar gå med på att alla andelar i lantstället säljs till en tredje part har du en möjlighet att ansöka hos tingsrätten om att egendom skall utbjudas till försäljning på offentlig auktion, 6 §. En sådan försäljning kan dock hindras om din sambo kan visa synnerliga skäl till att en auktion inte ska genomföras. Regeln syftar dock till att tillgodose en parts intresse att få sin andel såld. Rätten kan i samband med detta även fastställa en nedre gräns till vilket pris huset ska säljas för, 9 §.

Om ni inte kommer överens så har du alltså en möjlighet att ansöka hos domstol om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Det bör även påpekas att om ni tidigare avtalat om något annat avseende eventuell försäljning av ert lantställe så gäller detta före lagens bestämmelser. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du har några fler frågor är det bara att kontakta oss igen i kommentarsfältet eller ställa en ny fråga.

Mvh,

Victor EizykRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000