Samäganderätt och oenighet om värdering av lotter i fastighet.

Hej! Vi är ett gift par som tillsammans med en god vän har köpt en sommarstuga i Sverige. Vi äger allihop varsin tredjedel av sommarstugan. Vi vill gärna formulera ett avtal oss emellan för att förebygga oenigheter den dag en av oss eventuellt vill köpas ut ur stugan av de andra två (vi har läst om offentliga auktioner och vill absolut inte att det ska hända oss). Hur formulerar man bäst ett sådant avtal? Det vi hittills har diskuterat är att man inhämtar taxeringsvärde på fastigheten och utifrån det antingen köper ut parten som vill sälja eller använder det taxeringsvärdet för att lägga ut fastigheten för försäljning. Men hur gör man om man blir oeniga om vad fastigheten faktiskt är värd, om en av parterna menar att taxeringsvärdet inte stämmer?

Lawline svarar

Hej,

Samägande av fastigheter regleras i Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt som du hittar https://lagen.nu/1904:48_s.1

Enligt 1 § skall vid samägande alltid antas att var och en har en lika stor andel (sk. "lott") i fastigheten om inte annat kan visas.

Det finns ingen direkta bestämmelser för att hantera tvist om värdet på en fastighet när en eller flera delägare vill köpa ut en annan. Den främsta tilltänkta lösningen är att man säljer fastigheten på auktion och sedan delar pengarna enligt lotterna, jämför 1 §. Det är för att det är en metod för att lösa sådana tvister som det enligt 6 § räcker med att bara en delägare begär auktion, för att domstol skall förordna om det. Notera dock att man kan avtala om att andra omständigheter skall gälla för auktion skall tillåtas. Enligt 7 § kan fastigheten också klyvas och delas upp i flera mindre fastigheter i sådana situationer.

Ett sätt att lösa problemet med att man är oense om värderingen är att man tillsammans kommer överens om en tredje part som inte har något intresse av utgången, och låter denne bedöma hur värdet på fastigheten skall delas. Just på grund av sådana problem finns också bestämmelser om god man i den nämnda lagen. 

Om du vill skriva avtal kan Lawline hjälpa till men den tjänsten också.


Thomas HefnerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000