FrågaAVTALSRÄTTGåva12/10/2016

Samäganderätt och hembudsklausul

Jag och mina syskon fick en fastighet som gåva 1990. I gåvobrevet står bland andra förbehåll att "lagen om samäganderätt inte skall beaktas om det kommer till en försäljning av fastigheten" Vad innebär det? Innebär det att man inte kan begära att få fastigheten såld på öppna marknaden om man som delägare begär det hos tingsrätten? Hur gör man om man vill bli av med sin del om inte de andra delägarna vill köpa? Finns även i gåvobrevet skyldighet att erbjuda övriga delägare sin del om man vill avyttra. (Hembudsskyldighet)

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om samäganderätt är dispositiv, förbehållet gäller således framför lagen. Det innebär att rätten i det här fallet inte kan förordna att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, vilket i princip låser in dig med dina syskon i ett samägande. Vill inte dina syskon köpa din andel finns det utifrån det du nämnt, inget som hindrar att du säljer din andel i fastigheten till en utomstående. Problemet blir dock att hitta en intresserad köpare.

Med vänliga hälsningar,

Jakob MelanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?