Samäganderätt av bostad

Jag undrar hur det fungerar. Då min man och jag hyrde en bostad som sen blev så vi fick köpa den. Där fanns en överlåtelseavtal som enbart han står som ägare på när man köper av en förening. Hur fungerar det då? Jag står med på lånet men tydligen inte som ägare? Vi har även skrivit äktenskapsförord där allt mitt är mitt och allt hans är hans. Så han äger lägenheten helt själv då? Om vi skulle skiljas så får jag inte något?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill först klargöra hur jag tolkat din fråga. Det framstår som att ni under äktenskapet har köpt en bostad tillsammans varav enbart din make står på överlåtelseavtalet. Ni har även ett äktenskapsförord som fortfarande gäller.

Svaren på dina frågor regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vem äger lägenheten?

Vid bestämmande av vem som äger lös egendom (ex. en bostad) så är utgångspunkten att det är personen som ingått som medpart i köpet som är ägaren. I detta fall är det din make som har skrivit under överlåtelseavtalet som presumeras vara ägaren.

Däremot så finns det vissa undantag till detta. Det kan nämligen vara så att samäganderätt föreligger, det vill säga att bostaden ägs delvis av dig samt din make. Principen kallas för dold samäganderätt och har utvecklats i domstolsavgöranden och är således inte kodifierad, men är fortfarande juridiskt giltig. Denna princip gäller fastän bostaden är din makes enskilda egendom.

För att dold samäganderätt ska anses föreligga så måste tre olika krav vara uppfyllda.

Det första kravet som måste uppfyllas är att en av makarna har köpt bostaden i eget namn men att själva syftet med bostadsköpet var att den skulle brukas av båda makarna. Det andra kravet är att den make som inte står på kontraktet (Du) ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet. Det tredje kravet är att båda parterna ska ha avsett att äganderätten för bostaden skulle vara gemensam.

Utifrån informationen du har lämnat så framstår det som att ni bodde tillsammans innan ni köpte bostaden. Du står på lånet för lägenheten och därmed så har du lämnat ett ekonomiskt tillskott för inköpet av bostaden. Att ni i efterhand har flyttat in i bostaden och bott tillsammans talar för att ni har avsett att bruka bostaden gemensamt.

Från det lilla jag vet så talar dessa omständigheter för att principen om dold samäganderätt är uppfylld i ditt fall. Ifall dold samäganderätt anses föreligga kommer det presumeras att du och din make äger hälften vardera av bostaden.

Vad händer vid en skilsmässa?

När ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Enligt uppgifterna du har gett mig så har alla dina respektive din makes egendom omvandlats till enskild egendom genom äktenskapsförordet. Att detta är möjligt framgår av 7 kap. 1 §, st. 1 p. 1 ÄktB.

Eftersom en bodelning enbart sker ifall det finns giftorättsgods att dela upp så kommer en bodelning inte att ska ske i ditt fall. Däremot så kan du ha rätt till hälften av pengarna vid en försäljning av bostaden förutsatt att kraven för dold samäganderätt är uppfyllda i ert fall.

Sammanfattning

Min slutsats är alltså att äganderätten tillfaller din make såvida du inte skulle uppfylla kraven för principen om dold samäganderätt. I och med att det är osäkert ifall kraven för dold samäganderätt skulle uppfyllas i ert fall så skulle jag rekommendera dig att bli delägare av bostaden. På detta sätt så är din äganderätt av bostaden nedskriven. Detta skulle fastställa din rätt till din andel av bostaden och därmed dess värde.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Victoria AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning