Samäganderätt

2019-06-27 i Fastighet
FRÅGA
Vi är 8 dödsbodelägare som äger två fastigheter. Vill göra ett arvskifte och fortsätta vara 8 delägare. Är detta möjligt?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline

Ja detta ska vara möjligt. Då två eller fler personer äger något ihop "samäger" de egendomen. Då träffas normalt deras förhållande av lagen om samäganderätt. Samtliga ägare ska egentligen vara överens om alla beslut som rör egendomen och om ni inte kan enas så kan man ansöka om en god man hos tingsrätten där ni bor som kan förvalta fastigheten. En nackdel är att om ägarna ändå inte kan komma överens kan tingsrätten på begäran av en eller flera ägare besluta att fastigheten eller båda i ert fall ska säljas på offentlig auktion. En sådan försäljning ger oftast mycket lägre än vad en vanlig försäljning skulle gett. Ni hade kunnat avtala er emellan och begränsa samäganderättens regler, ni kan även undvika kniviga situationer genom att redan bestämma hur utfallet i olika situationer ska bli. Reglerna i lag om handelsbolag och enkla bolag kan även bli aktuella utan att många är medvetna om det. Om man innehar egendom tillsammans och har en slags verksamhet med gemensamt ändamål kan det faktiskt utgöra ett enkelt bolag. Ni borde alltså reda ut vad fastigheterna ska användas till.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (455)
2020-02-19 Måste ett gåvobrev av fastighet vara undertecknat av båda parter?
2020-02-09 Hävning av fastighetsköp (dröjsmål med betalning)
2020-01-31 Finns det något schablonvärde för fastigheter då man inte vet anskaffningsvärdet?
2020-01-19 Försäljning av samägd egendom

Alla besvarade frågor (77193)