Samäganderätt

2016-10-10 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Jag och min syster äger ett fritidshus tillsammans. Nu vill båda köpa ut varandra och äga huset själv. Vad är det som gäller då?
SVAR

Hej!

Frågor som rör samäganderätt behandlas av lag om samäganderätt (samäganderättslagen).

Ett samägande kan upphöra på flera olika sätt. Ekonomiskt uppnår ni normalt sett bäst resultat om fastigheten säljs till utomstående köpare med hjälp av en fastighetsmäklare. Ett alternativ är, som du nämner, att någon delägare köper ut den andra, priset kan då räknas ut exempelvis genom att ni anlitar en oberoende värderingsman, denna värdering kan ni sedan ha som riktmärke vid värderingen av andelen.

Är ni inte överens, vilket jag tolkar är situationen i ert fall, kan du ansöka hos rätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, givet att denna möjlighet inte avtalats bort. Övriga delägare (i detta fallet din syster) kan då normalt sett inte motsätta sig en utbjudning till offentlig auktion, emellertid kan delägaren (din syster) få anstånd med auktionen om synnerliga skäl föreligger, se härom 6 § samäganderättslagen. Vid auktionen får du och din syster lämna bud, de kostnader som uppstår i samband med auktionen ska betalas av vardera delägare proportionerligt till ägarandelen, se härom 15 § samäganderättslagen.

Vid offentlig auktion kan ni även begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris, ett pris som fastigheten inte får säljas under - d.v.s. inkommer det inga bud som uppgår till eller överstiger minimipriset kan fastigheten inte säljas. Se härom 9 § samäganderättslagen.

Sammanfattningsvis - om ni är överens kan ni gemensamt sälja fastigheten, ett ytterligare alternativ är att din syster köper ut dig och det sista alternativet, som torde ligga för handen eftersom att ni inte är överens, är att du ansöker om offentlig auktion hos tingsrätten. I den auktionen kan ni som nämnt båda två vara med och buda.

Lag om samäganderätt hittar du här.

Lycka till!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (549)
2020-10-18 Kan en delägare rättsligt tvingas av övriga delägare till att sälja sin andel?
2020-10-09 Hur länge kan en samägare (sambo) förhala en försäljning av gemensam bostad?
2020-10-01 Dold samäganderätt
2020-09-29 Samäganderätt - Kostnader och försäljning

Alla besvarade frågor (85358)