Samägande vid arv

2015-08-18 i Samägandeavtal
FRÅGA
3 syskon ärver ett hus. 2 vill behålla och lösa ut det 3:e syskonet. Men han vill att det ska säljas på öppna marknaden. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom ni ärvt huset tillsammans och delar på detta innebär det att lagen om samäganderätt blir tillämplig.

Enligt 2 § SamägandeL måste samtliga delägare vara överens innan de förfogar över egendomen i detta fall huset ,med andra ord alla måste vara överens om att det ska säljas på öppna marknaden om så ska ske. Dock så kan en av delägarna(syskonen)begära att huset säljs på offentlig auktion om ni inte kan komma överens, 6 § SamägandeL. Denna rätt kan gå förlorad om det finns synnerliga skäl som talar emot att det ska säljas på offentlig auktion. Vad som är synnerliga skäl varierar fall till fall men kan bland annat vara sociala hänsyn (t ex.barn som har behov av att bo i huset) och ekonomisk konjunktur. Värt att påpeka är att vad som är godkänt som synnerliga skäl är strängt och är svårt att få till i praktiken. Om en offentlig auktion ska ske utses en god man av rätten som sköter försäljningen och delar ut köpeskillingen. Huset säljs till högst bjudande vilket oftast då blir marknadspriset. Värt att nämna är dock att det då tillkommer kostnader för god man vilket gör att försäljningen troligen kommer bli mindre lönsam än om den hade säljts på vanligt vis, kan vara värt att nämna för den som vill begära offentlig auktion.

Det finns dock inget som hindrar en av syskonen(delägaren) att sälja sin andel till vem som helst eller vilket pris som helst. Detta gäller förstås så länge det inte finns något annat avtalat. Dvs. har de 3 syskonen fått dela på huset kan denne sälja sin 33 % andel.

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (549)
2020-10-18 Kan en delägare rättsligt tvingas av övriga delägare till att sälja sin andel?
2020-10-09 Hur länge kan en samägare (sambo) förhala en försäljning av gemensam bostad?
2020-10-01 Dold samäganderätt
2020-09-29 Samäganderätt - Kostnader och försäljning

Alla besvarade frågor (85448)