Samägande tvångsförsäljning och lägsta pris

2017-12-13 i Samägandeavtal
FRÅGA
Samägande och tvångsförsäljning.Vi är några som samäger en fastighet/mark som nu ligger ute till försäljning. Vi är alla överens om att det ska säljas men inte om accepterat pris. Nu hotas det om tvångsförsäljning ifall resterande delägare inte går med på att sälja till det lägre priset som de är nöjda med. Hur går detta att förhindra?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline.

Svaret på din fråga går att finna i samäganderättslagen som du kan finna här. I 8§ och 9§ kan vi läsa att

- Förordnar rätten, att gods skall utbjudas till försäljning å offentlig auktion, nämne rätten en god man att ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen samt, där fråga är om fastighet, utfärda köpebrev.

- I samband med ett förordnande om offentlig auktion skall rätten också, om det yrkas av någon delägare, bestämma ett pris under vilket godset inte får försäljas. Är det fråga om försäljning av en fastighet, i vilken en omyndig har del eller som till någon del omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabalken, skall ett sådant pris bestämmas, även om det inte yrkas av någon.

I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode mannen.

Som du kan läsa i 9§ så ifall ni inte kan enas om ett lägsta pris så ska rätten, på yrkande av någon av delägarna, bestämma ett lägsta pris.

Mitt tips till dig är således yrka på införlivandet av 9§ och då kan du lämna det åt rätten att bestämma vad lägsta priset skall vara.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (614)
2021-12-01 Måste samägare köpa ut en på begäran?
2021-11-26 Hur upprättar vi ett avtal kring samäganderätt?
2021-11-23 Kan man kräva att bli utköpt när man äger egendom tillsammans med någon?
2021-11-16 Vem betalar hundens veterinärkostnader när vi separerat?

Alla besvarade frågor (97596)