Samägande och rätt till besökare

2017-05-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min man och hans syster äger en fastighet (sommarstuga) tillsammans. Den är deras enskilda egendom. De har fått stugan i gåva av sin mamma. Det finns inget avtal om nyttjande utan tidigare har detta bestämts år till år utan problem. Nu föreligger en konflikt mellan ägarna som gör att allt samarbete är borta. Systern har endast meddelat vilka veckor hon tänker nyttja stugan under sommaren. Kan den ena parten (inget här fallet systern) förbjuda min make att ta dit vilka besökare han önskar? Hon hävdar att det går att polisanmälan om maken tar dit besökare hon inte har godkänt.
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din man och hans syster äger en fastighet ihop och Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt blir därför tillämplig. I lagens 2 § framkommer att för varje förfogande över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning krävs samtliga delägares samtycke. Med att förfoga menas dock främst varje rättslig disposition inklusive försäljning, förpanting, uthyrning eller i övrigt handlingar som innebär att äganderätten upphör eller begränsas. Med förvaltning menas istället faktiska åtgärder för egendomens vård och bevarande samt för utnyttjande i vinstsyfte.

Din makes syster vill förhindra din make att ta med besökare till deras samägda fastighet. Det finns inget lagrum som reglerar detta specifikt och sålänge detta inte strider mot 2 § i lagen är det acceptabelt att bjuda in skötsamma gäster till fastigheten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Therese Yngwe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2108)
2021-12-03 Vad kan du göra åt grannen som knackar i väggen när du sover samt skriker?
2021-11-30 Får jag bygga en brygga utan markägarens tillstånd?
2021-11-30 Ofullständig fråga.
2021-11-30 Kostnad vid tvångsförsäljning

Alla besvarade frågor (97671)