Samägande, förfogande över sin andel

2014-12-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
En fastighet ägs av flera delägare med lika andelar och som följd av en gåva från föräldrarna. i gåvobrevet anges inga förbehåll med gåvan.- Kan en av delägarna ge bort eller sälja sin andel till vem som helst, utan att övriga delägare behöver informeras om att detta i förväg?-Har Lantmäteriet någon skyldighet att informera övriga delägare i fastigheten om att en andel kommer att få (eller har fått) ny ägare?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga

Det du beskriver regleras av lag om samäganderätt (samägandelagen). Enligt 2§ krävs samtycke mellan delägarna innan någon av dem vidtar en åtgärd för godset som helhet. Däremot äger var och en av delägarna sin andel som sin egen och kan därför förfoga fritt över denna (motsatsvis av 2§). I ert fall betyder det att det står var och en av delägarna att sälja eller ge bort sin andel om denne så önskar. Undantag för detta är om det finns något förbehåll i ett samägandeavtal eller vid mottagandet av gåvan, vilket det inte finns i ert fall.

Jag kan tyvärr inte uttala mig om Lantmäteriets informationsansvar gentemot er andra delägare.

Länk till samägandelagen har du här

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1312)
2020-07-03 Konkurrerande avtalsvillkor och konkludent handlande
2020-07-01 Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?
2020-06-30 Hur kan en folkrättslig tvist lösas?
2020-06-30 Skrämdump på facebookprofil

Alla besvarade frågor (81714)