Samägande - betalningsansvar och beslutanderätt

2017-04-12 i Samägandeavtal
FRÅGA
Ett hus ägs till 50% av en ägare, 50% delas av fem ägare. Har ägaren med störst ägandeandel större bestämmanderätt? Vid underhåll/renovering, ska delägarna betala efter ägandeandel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmanderätten
Då ni alla är ägare till huset har ni ett samägande. Detta innebär att man som ägare har en vetorätt mot förfogande över huset och vidtagande av åtgärd i förvaltningen av huset. (2§ Lag om samäganderätt) Detta resulterar i att även den ägare med minst ägandeandel kan säga nej till exempelvis en renovering. Huvudregeln är alltså att alla ägares samtycke krävs för sådana åtgärder. Om en åtgärd dock är nödvändig och brådskande för husets bevarande kan undantag göras från kravet på enighet. Om undantagsregeln används blir alla ägare förpliktigade att bidra till eventuella kostnader som uppkommit i samband med åtgärden. Exempel på sådana åtgärder där undantagsregeln kan aktualiseras är sådana som är föreskrivna i lag eller påbjudna av myndighet eller åtgärd för att skydda egendomen mot förstörelse eller hastig värdeförsämring.

Betalning
Precis som du skriver är varje delägare betalningsansvarig i förhållande till sin ägandeandel. (15§ Lag om samäganderätt)

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (95746)