Samägande av sommarfastighet

Hej! Vi är tre bröder som tillsammans med vår pappa äger vardera 25% av en sommarfastighet som vi ärvt efter vår mamma. Vår pappa och äldsta brodern vill köpa ut de yngre bröderna och hotar med att gå till domstol om de inte accepterar. Har de rätt till det och vad händer om de inte accepterar med tanke på att det är ett arv och egendomen varit i mammans familj under generationer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Din fråga berör ett samägt föremål och i sådana situationer blir samäganderättslagen tillämplig. Denna lag tillämpas dock enbart i de delar delägarna inte avtalat om annat sinsemellan, vilket är viktigt att komma ihåg.

Enligt 2 § Samäganderättslagen fattas beslut rörande samägda objektet genom total enighet mellan delägarna. Varje delägare har dock rätt att själva efter eget tycke sälja sin egna andelar av det samägda objektet, och kan även enligt 6§ Samäganderättslagen ansöka till tingsrätten om att hela objektet ska "tvångsförsäljas" på offentlig auktion. I ett sådant fall har ingen delägare rätt till förtur på objektet vid den efterföljande auktionen, men kan självklart delta som vilken ”vanlig” budgivare som helst. Om det finns synnerliga skäl kan dock ansökan om försäljning avslås av tingsrätten, men detta är mycket sällan fallet och bedömningen tar främst sikte på ekonomiska omständigheter såsom dåliga konjunkturlägen snarare än höga affektionsvärden.

Således gäller för er situation att såtillvida ni inte har avtalat om annat så kan din far och äldre bror inte kräva att få köpa ut övriga delägare. De kan dock, precis som ni, ansöka till tingsrätten om försäljning av hela objektet. Detta förutsatt att annat inte avtalats. Därmed måste jag även påtala att om ni vid arvet erhöll egendomen med ett förbehåll om att egendomen inte får försäljas så kommer ni såklart på samma sätt vara bundna av detta "avtal", och då kommer enskilda delägare inte heller kunna försälja objektet på offentlig auktion.

Hoppas du fick svar på din fråga.

MVH

Anton PeterzénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”