Samägande av hyresfastighet

Hej! Har en fråga ang. vad som gäller när man är tre ägare till en hyresfastighet. Om en av personerna tar ut en större summa pengar från vårt gemensamma konto till privat bruk utan att informera. Vad gäller då?

Mvh Anna-Lena Eneroth

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

I samband med att ni är tre ägare av en hyresfastighet kan lagen (1904:48 s.1)

om samäganderätt tillämpas, så länge inget annat har avtalats bort.

Ur 2 § förstås det tydligt att vid förfogande över samägt gods vid vidtagande av eventuell åtgärd i godsets helhet behövs samtliga delägares samtycke.

Motsatsvis framgås ur samma paragraf att varje delägare har befogenhet över sin egen del av själva hyresfastigheten, detta medför att så länge delägaren vidtagit sig rätten till sin egen andel av fastigheten är detta acceptabelt.

Å andra sidan tolkar jag, utifrån din fråga, att denna större summa av pengar som följande individ har tagit ut ur det gemensamma kontot, har ett betydligt högre värde än vad delägaren har befogenhet till.

Därmed är handlingen felaktig och parten har gjort sig skyldig till ett avtalsbrott. Enligt allmänna rättsprinciper vid avtalsbrott är den avtalsbrytande parten skyldig att ersätta den skada som uppkommit för övriga avtalsparter, dvs. återbetalning och ersättning för eventuella omkostnader till följd av avtalsbrottet.

Slutligen råder jag er till att ta kontakt med den tredje delägaren och komma fram till ett samförstånd och få det förklarat att delägares samtycke krävs innan någon vidtar åtgärder för godsets helhet.

Hoppas ni känner att ni fått svar på er frågeställning!

Vänliga hälsningar,

Ella WennströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000