Samägande av fastighet och ansvar för nedlagda kostnader

2015-09-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag äger en fastighet tillsammans med två andra delägare. Min andel i fastigheten är 1/6 och jag undrar hur stor del av kostnaderna som jag ska bära - 1/3 (som en av tre delägare) eller 1/6 (som är min andel i fastigheten).Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Att ni är flera som äger fastigheten ihop betyder att den är samägd. Detta innebär att lagen om samäganderätt är tillämplig. I den lagens 2 § framgår att beslut som rör fastigheten som huvudregel ska fattas av alla delägarna gemensamt, d.v.s. alla måste vara överens. Om en delägare är sjuk och ett beslut som måste fattas inte tål uppskov är det dock möjligt för de övriga delägarna att fatta detta beslut.

Den nämnda lagen bestämmer inte vilka beslut ni ska fatta. Det innebär alltså att det är upp till er delägare att avgöra hur kostnader och intäkter ska fördelas. En annan sak är att jag person ser anser att det mest rimliga för er är att utgå ifrån hur stora andelar av fastigheten ni äger när ni fördelar kostnaderna.

Om ni inte kan enas är det i sista hand möjligt för en enskild delägare att kräva att fastigheten ska ställas under godmanskap och säljas genom en offentlig auktion enligt 3 § och 6 § lagen om samäganderätt.

Lycka till!

Hälsningar,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85451)