Samägande av fastighet mellan fysisk och juridisk person

2020-09-27 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej, jag undrar om det är möjligt för en fysisk person att samäga en fastighet tillsammans med en juridisk person (Ett aktiebolag)? Tack
SVAR

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Om man förvärvar en fastighet måste man ansöka om lagfart, och lagfart kan endast beviljas fysiska eller juridiska personer (20 kap. 1 § jordabalken). Som utgångspunkt kan alltså både fysiska och juridiska personer äga en fastighet.

Om en fastighet ägs av två eller flera delägare kan det regleras genom samäganderättslagen. Om det är två samägare blir utgångspunkten att man äger hälften var av fastigheten, ifall inget annat kan visas (1 § SamL).

Hoppas du fått svar på din fråga, och annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (594)
2021-06-22 Kan en delägare kräva att samägd fastighet säljs?
2021-06-20 Vad gäller vid samägande?
2021-06-17 Delägare av hus vill inte sälja - kan tvångsförsäljning bli aktuellt?
2021-06-11 Hur stor andel i det samägda godset tillkommer ägarna?

Alla besvarade frågor (93333)