FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet29/09/2021

Samägande av fastighet?

Vi samäger en fastighet med min frus släkt. En annan delägare har börjat trakassera min fru via sms. Om vi vill sälja våra delar pga detta beteende, kan de andra delägarna hindra det? Alltså, påverkar denna omständighet våra möjligheter att sälja utan de övrigas samtycke?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Samägande fastighet

Bestämmelser om samäganderätt finns i lag om samäganderätt. Här stadgas att lagen tillämpas på situationer där flera tillsammans äger en fastighet.

I 2 § Lag om samäganderätt framgår att vid förfogande över det samfällda godset i dess helhet krävs alla ägares samtycke om det inte är en åtgärd som inte tål försening och alla ägare inte kan närvara. Detta innebär att man inte kan vidta åtgärder som påverkar hela fastigheten. En samägare kan alltså inte sälja, hyra ut eller pantförsätta hela fastigheten utan samtycke från de andra samägarna.

En samägare kan däremot sälja sin andel utan att behöva inhämta de andra samägarnas samtycke. Detta framgår av 2 § som enbart hindrar överlåtelser av hela fastigheten.

Utöver detta har en samägare enligt 6 § rätt att ansöka om att rätten ska sälja hela fastigheten på offentlig auktion. Försäljningen ombesörjs av rätten.

Slutsats och rekommendation

En samägd fastighet kan ofta resultera i oenigheter, därför har man skapat en lag som hindrar att en samägare kan sälja hela fastigheten men ändå har möjlighet att sälja sin andel. Om en samägare säljer sin andel kan de andra samägarna inte hindra försäljning.

Utöver detta kan en samägare ansöka hos domstolen för att få igenom en försäljning, fastigheten säljs då på offentlig auktion där rätten bestämmer ett lägsta pris.

Hoppas du fick någorlunda svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Minella KurjakovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000