Samägande av fastighet

Hej, jag äger tillsammans med mina två bröder en fastighet som stått orörd i 11 år. De vill inte sälja, de vill heller inte ta emot min del av fastigheten som gåva. Vad kan jag göra för att bli av med min1/3?

Tacksam för info!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i lag om samäganderätt.

Samägande innebär att flera personer gemensamt äger exempelvis en fastighet. Ett sätt att klargöra vilka rättigheter som gäller inom samägandet är att skriva ett samäganderättsavtal. I ett sådant avtal mellan delägarna kan regeln om offentlig auktion avtals bort samt nyttjande till specifika delar av egendomen bestämmas. Vidare kan det i samäganderättsavtalet regleras hur beslut ska fattas, hur kostnadsfördelning ska ske, hur drift och underhåll av den samägda egendomen ska skötas osv.

Om det inte finns något samäganderättsavtal gäller samäganderättslagen. Enligt 2 § samäganderättslagen måste beslut fattas med full enighet mellan samtliga ägare. Men om det uppstår en tvist som delägarna inte kan lösa har varje delägare rätt att ansöka om en god man hos tingsrätten (3 § samäganderättslagen). Den gode mannen tar då över egendomen och ska sköta den till delägarnas fördel. Den gode mannen kan även sälja egendomen på offentlig auktion om någon av delägarna har ansökt om detta (6 § samäganderättslagen). Enligt 8 § samäganderättslagen är det även möjligt för en delägare att sälja egendom på offentlig auktion. En sådan ansökan skickas in till tingsrätten. Vill en annan delägare förhindra försäljningen är det fullt möjligt att själv buda vid auktionen.

Sammanfattningsvis beror dina valmöjligheter på om du har skrivit på ett samäganderättsavtal eller inte. Om du har skrivit på ett sådant avtal gäller det som står där. Om det inte finns något samäganderättsavtal kan du ansöka om god man eller själv ansöka om att få sälja egendomen på offentlig auktion, och då har dina bröder inget val än att köpa din andel om de vill behålla fastigheten.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna RunåkerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000