Samägande av fastighet

Har fått i gåva 1/2 fastighet som enskild egendom 2003. 2004-11-01 köpte min dåvarande sambo den andra 1/2 delen. Har han i detta fall att rätt att begära offentlig auktion på hela fastigheten?

Jag har varit skriven på fastigheten sedan 2008.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om du fick fastigheten i gåva med något slags överlåtelseförbehåll (som sedermera även utsträckts till att omfatta din dåvarande sambo). Ett sådant förbehåll innebär förenklat att gåvotagaren inte får sälja/överlåta fastigheten i framtiden. Jag får därför anta att så inte är fallet.

Då är situationen som sådan att i den mån du och din dåvarande sambo inte avtalat om annat så kommer lagen om samäganderätt att gälla, som du finner här. Enligt denna lag har delägare rätt att dels sälja sina enskilda andelar, eller sälja hela objektet på offentlig auktion. Den senare möjligheten får dock begränsas i de fall synnerliga skäl finns, men sådana skäl är ytterst sällsynta. Främst tar rätten här hänsyn till rena ekonomiska skäl, såsom klart ofördelaktiga konjunkturlägen vid önskad försäljning, eller synnerliga skäl i form av att en eller flera delägare är permanent boende i fastigheten och inte har praktisk möjlighet att skaffa ett nytt boende. Som nämnt är dock möjligheterna till framgångsrika invändningar ytterst begränsade, och det är den delägare som kommer med påstående om synnerliga skäl som har att bevisa det.

Sammanfattningsvis så kommer alltså din före detta sambo har laglig rätt att ansöka om offentlig auktion av fastigheten, såtillvida annat inte avtalats.

MVH

Anton PeterzénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000