Samägande av fastighet

Äger 1/6 i fastighet som är en gåva från avliden.Gåvobrev finns som fastställer att gåvan ej, utan övriga gåvotagares tillstånd får överlåtas, pantsättas eller utmätas f gåvotagarens gäld om ej tvingande lag stadgar annorlunda. Är enskild egendom. Hur gå lagligt tillväga för att bli utlöst från min del?Kan jag begära tvångsförsäljning?Hur beräknas värdet? Ska jag ge ett bud till övriga 5? Vad händer om de ej godtar?

Lawline svarar


Hej och tack för din fråga,

Som jag förstår det är ni sex stycken som tillsammans har fått ärva en sjättedel var av fastigheten.
I fall där ägandet ser ut så, gäller lagen om samäganderätt som du kan hitta: https://lagen.nu/1904:48_s.1

Av din fråga uppfattar jag det även som att du gärna vill sälja din del av fastigheten, medana de andra inte är intresserade av ett sådant upplägg. Som ovan nämnts finns vissa bestämelser som förklarar hur du kan gå tillväga i samäganderättslagen.

I 6 § framgår att varje delägare har rätt att ansöka om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Det framgår också att de andra kan förhindra en sådan försäljning om de kan visa särskilda skäl för att förhindra försäljningen.
Detta skulle alltså kunna vara ett alternativ för din del, då du vill avhända dig din del i fastigheten.
Vid en eventuell offentlig auktion ska rätten också, om någon av delägare yrkar på det, bestämma ett lägstapris för försäljningen. Detta framgår av 9 §. 
Av 12 § finns också vissa bestämelser om när ett bud kan antas för försäljningen.

Skulle det vara så att fastigheten uppfyller de krav som ställs i föreskrifterna för klyvning och ni inte kan komma överrens kan även klyvning möjligen vara aktuellt. Det framgår av 7 §.

 

Tack för din fråga.

Vänligen   

 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000