Samägande av fastighet

Hej! Vi är tre syskon som i framtiden kommer ärva pappas hus. Vet att både min bror o syster vill ta över huset. Jag o min bror vill ej äga det tillsammans som vår syster vill. Hon har svagast ekonomi. Blir d budgivning mellan min bror o syster? Kan vår syster stoppa detta o tvinga oss t samägande?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ni ärver huset kommer ni inledningsvis att äga huset tillsammans. Frågor som rör samäganderätt behandlas av lag om samäganderätt (samäganderättslagen).

Inledningsvis kan sägas att ett samägande kan upphöra på flera olika sätt. Ekonomiskt uppnås normalt sett bäst resultat om fastigheten säljs till utomstående köpare med hjälp av en fastighetsmäklare. Ett alternativ är att någon delägare köper ut den andra, priset kan då räknas ut exempelvis genom att ni anlitar en oberoende värderingsman, denna värdering kan ni sedan ha som riktmärke vid värderingen av andelen.

Är ni inte överens, vilket jag tolkar är situationen i ert fall, kan envar delägare ansöka hos rätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, givet att denna möjlighet inte avtalats bort. Övriga delägare kan normalt sett inte motsätta sig ett utbjudande till offentlig auktion, emellertid kan delägaren få anstånd med auktionen om synnerliga skäl föreligger, se härom 6 § samäganderättslagen. Vid auktionen får du och de andra delägarna vara med och lägga bud. De kostnader som uppstår i samband med auktionen ska betalas av vardera delägare proportionerligt till ägarandelen, se härom 15 § samäganderättslagen. Vid offentlig auktion kan ni även begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris, ett pris som fastigheten inte får säljas under - d.v.s. inkommer det inga bud som uppgår till eller överstiger minimipriset kan fastigheten inte säljas. Se härom 9 § samäganderättslagen.

Sammanfattningsvis, om ni är överens kan ni gemensamt sälja fastigheten, ett ytterligare alternativ är att en delägare enligt överenskommelse köper ut någon annan. Ett ytterligare alternativ som torde vara aktuellt i ert fall är att någon delägare ansöker om offentlig auktion hos tingsrätten, där kan sedermera alla vara med och buda. Det kan således bli en budgivning mellan din bror och din syster vid en offentlig auktion, din syster kan (som beskrivits ovan) inte motsätta sig ett utbjudande till offentlig auktion och således inte tvinga er till samägande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Samäganderättslagen hittar du här.

Vänligen,

Jens ÖdmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000