FrågaKÖPRÄTTKöplagen20/04/2015

Säljares underlåtelse att upplysa köpare om omlackering

Hej!

Jag har följande problem med bilen jag har köpt för nästan två veckor sedan.

Det gäller en SAAB 9-3X från 2010.

Jag har köpt bilen åt min kollega som bor i Tyskland. Han upptäck att bilen var omlackerad (säljaren sa ingenting om detta) och nu vill han lämna tillbaka bilen eller få nån ersättning p.g.a. dold fel. Jag har kontaktat säljaren och han erkänt att bilen var omlackerad. Har jag rättighet att kräva ersättning p.g.a. detta felet? Enligt köplagen (1990:931)

Med vänlig hälsning,

Mikael Lenart

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Jag antar att bilen är köpt av en privatperson och att köplagen (KöpL) därmed är tillämplig.

Av 17 § KöpL framgår det att om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, anses varan som felaktig. Av 19 § KöpL framgår att en vara även ska anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Det är troligt att detta är uppfyllt och att bilen är behäftad med fel enligt KöpL:s mening.

Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Huruvida detta är uppfyllt eller ej är svårt att besvara endast utifrån uppgifterna i din fråga. Om hävning inte blir aktuellt har köparen istället rätt att kräva prisavdrag (37 § KöpL).

Med vänliga hälsningar,

Henrik PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo