Säljares underlåtelse att upplysa köpare om omlackering

2015-04-20 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag har följande problem med bilen jag har köpt för nästan två veckor sedan. Det gäller en SAAB 9-3X från 2010. Jag har köpt bilen åt min kollega som bor i Tyskland. Han upptäck att bilen var omlackerad (säljaren sa ingenting om detta) och nu vill han lämna tillbaka bilen eller få nån ersättning p.g.a. dold fel. Jag har kontaktat säljaren och han erkänt att bilen var omlackerad. Har jag rättighet att kräva ersättning p.g.a. detta felet? Enligt köplagen (1990:931)Med vänlig hälsning,Mikael Lenart
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Jag antar att bilen är köpt av en privatperson och att köplagen (KöpL) därmed är tillämplig.

Av 17 § KöpL framgår det att om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, anses varan som felaktig. Av 19 § KöpL framgår att en vara även ska anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Det är troligt att detta är uppfyllt och att bilen är behäftad med fel enligt KöpL:s mening.

Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Huruvida detta är uppfyllt eller ej är svårt att besvara endast utifrån uppgifterna i din fråga. Om hävning inte blir aktuellt har köparen istället rätt att kräva prisavdrag (37 § KöpL).

Med vänliga hälsningar,

Henrik Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1368)
2021-06-23 Hävning av hästköp
2021-06-22 Kan vi reklamera ett köp av en bostadsrätt som inte har bygglov för ett staket?
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil

Alla besvarade frågor (93337)