Säljares skyldighet när katt insjuknat 8 månader efter köp?

2020-03-04 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Sålde fyra kattungar i somras. Jag är ingen registrerad uppfödare. Jag vaccinerade/besiktade/chipmärkte dem innan flytt. Alla gick igenom besiktningen utan anmärkning och vi märkte inte av något särskilt under tiden de bodde hos oss. De såldes utan att skriva kontrakt och ingen "dolda fel" tecknades av mig. Nu har tyvärr en av kattungarna vid 8 månaders ålder drabbats av artros bak i båda höfterna. Ingen av av de andra kattungarna eller föräldrarna har några problem med detta. Ägaren säger att det inte är något som påverkar katten nu men att det kan komma att göra det senare. Ägaren påstår att det är ett dolt fel. Agria säger att detta inte är något dolt fel ur försäkringssynpunkt då det växer fram i efterhand och de ersätter inte även om man skulle haft dolda fel-försäkringen. Har haft kontakt med veterinären som besiktade och hon säger att även om katten undersöks/röntgas av veterinär, går det inte att få reda på om det är medfött eller vuxit fram senare. Har jag några skyldigheter gentemot ägaren?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt din information om att du inte är registrerad uppfödare att du inte heller är yrkesverksam kattuppfödare. Det innebär att köpet av kattungarna har skett mellan två privatpersoner och köplagen är tillämplig (1 § köplagen).

Jag ber på förhand om ursäkt för formuleringar i nedanstående svar. Det kan låta hårt att tala om levande varelser som varor men i lagens mening är dem det. För att du ska få en korrekt bild av kraven som måste vara uppfyllda för att du ska hållas ansvarig kan uttrycken uppfattas som okänsliga.

För att köparen ska kunna hålla dig ansvarig måste tre krav vara uppfyllda.

1.

Kattungen måste vara behäftat med fel. Vid köp av en vara ska den vara "funktionsduglig", vilket en katt som lider av sjukdom inte kan anses vara (17 § stycke 2 punkt 1 köplagen).

2.

Köparen måste också undersöka katterna innan köpet, annars har hen inte rätt att åberopa felet (20 § köplagen). Dolda fel kan åberopas även om köparen har undersökt varan.

3.

För att köparen ska kunna hålla dig ansvarig måste hen kunna bevisa att felet fanns innan köpet (21 § köplagen). När felet gäller djur är det oftast svårt att bevisa att felet fanns innan köpet. Eftersom kattens föräldrar inte lider av artros kan det inte ha funnits misstanke från dig själv eller från köparen om att kattungen skulle lida av artros. Du har också besiktigat katterna innan försäljningen och då bedömdes dem friska vilket är till din fördel. Eftersom du har varit i kontakt med veterinären och blivit informerad om att man inte kan säga om det var medfött eller vuxit fram kommer man inte kunna bevisa att felet fanns innan köpet. Det innebär att det inte finns något dolt fel. Du kommer därför inte hållas ansvarig och har inga skyldigheter gentemot köparen.

Slutgiltigt svar:

Du har inga skyldigheter gentemot ägaren. Det är beklagligt att kattungen har drabbats av artros men eftersom det inte kan bevisas att sjukdomen fanns innan köpet gick igenom kan du inte hållas ansvarig för att kattungen har blivit sjuk. Det finns inget dolt fel.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1222)
2020-09-16 Fel på bilen - kan man häva köpet?
2020-09-14 Fel i vara
2020-09-05 vad gäller vid fel i bostadsrätt?
2020-09-04 vad gäller vid köp mellan privatpersoner om köparen inte betalar och skadar varan?

Alla besvarade frågor (84259)