FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen28/06/2014

Säljares skyldighet att avhjälpa fel

Hej har köpt en bil på ett bilföretag för 29000:- utan garanti, nu efter 1v åkte jag och gjorde en kontrollbesiktning pga att det kändes som om något var fel fick ett kostnadsförslag på 22300:- har företaget någon skyldighet att betala eller får jag stå för allt detta själv.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Jag utgår från att du köpt bilen i egenskap av privatperson. Konsumentköplagen (KKL) blir då tillämplig. För att företaget ska ha skyldighet att betala något krävs antingen att ni avtalat om det eller att fel föreligger. Med fel avses enligt 16§ KKL bland annat att varan i fråga om art, mängd, kvalitet eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet. Varan får inte heller i något annat avseende avvika från vad du som köpare haft fog att förutsätta. Att en bil som köpts för 29 000 kräver en reparation för 22 300 tyder enligt mig på att fel enligt KKL föreligger. Om dock det säljande företaget t.ex. informerat dig om eventuella brister eller om bilens skick gjort att du som köpare borde anat att det kunde krävas reparationer föreligger inte något fel. Det är inte möjligt att ge något säkert svar utifrån informationen i din fråga.

Föreligger fel har du rätt att göra påföljder gällande enligt 22§ KKL. Du kan då enligt 26§ KKL kräva att det säljande företaget avhjälper felet. Avhjälpandet ska bekostas av företaget.

Konsumentköplagen hittar du här.

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?