FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/12/2021

Säljares rättigheter när köparen är missnöjd

Hej,

Jag sålde en Epa bil för ca 4 veckor sedan, obesiktad. Köparen var och provkörde bilen, lämnade handpenning och hämtade bilen 2 veckor efteråt. Vi skrev på ett kontrakt där "befintlig skick" angavs.

2 veckor efter köpet börjar köparen skriva att bilen inte gick igenom besiktningen pga brister där bland annat underdelen på bilen behövde svetsas och vill häva köpet. 1 vecka innan han tog kontakt med mig la han själv ut annonsen för samma pris han köpte bilen, alltså 25000.

Jag nämnde vid försäljning dem felen jag kände till, jag är ingen bilmekaniker i grund och botten. För det första börjar köparen hota mig att jag själv fick bilen gratis och sedan valde att sälja den till honom, har han något att göra med hur jag själv fick tag i bilen?

Sedan börjar han med att hota mig att polisanmäla mig för bedrägeri om jag inte går med på att höva köpet. Jag har erbjudit köparen att köpa tillbaka bilen för halva priset men det går han inte med på.

Nu börjar köparens familj hota mig att hänga ut mig på Facebook, UNT samt andra sociala medier för bedrägeri och att jag lurat en 15-åring? Hans pappa var den som var med och kikade på bilen och köpte den.

Dem har även sökt upp alla mina kontakter på Facebook och påstår sig ta kontakt med dem och berätta att jag lurat deras 15-årige sån.

Och nu till sist så hotar dem att gå via Kronofogden o jag inte går med på att häva köpet.

Jag skulle vilja veta vilka rättigheter jag har och hur mycket kan köparen och hans familj hota och anklaga mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över dels vilka rättigheter du som säljare har efter att du har sålt ett fordon som privatperson till en annan privatperson, och dels undrar du över om de hot och anklagelser som köparen i efterhand har utsatt dig för är ok eller inte. I det följande går jag först igenom vilka rättigheter och skyldigheter du har som säljare, därefter går jag igenom hoten som köparen har riktat mot dig.

Säljares rättigheter och skyldigheter

Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler (hädanefter förkortat KöpL). Om ni inte har kommit överens om vad som händer i den uppkomna situation är det således det följande som gäller:

Vem som har ansvaret

När man köper och säljer varor brukar man tala om något som kallas för riskövergång. Riskövergång är den tidpunkt då ansvaret för fel går över från säljaren till köparen.

Innan riskövergången är det du som säljare som ansvarar för försämringar på bilen. (12 § KöpL)

Risken går över på säljaren då varan avlämnats, det vill säga då köparen kör iväg med bilen. (13 § KöpL)

Enligt denna huvudregel är det alltså köparen som själv har ansvar för att bilen har gått sönder eftersom det skedde efter att risken hade gått över från dig som säljare till köparen.

Från denna huvudregel finns dock ett undantag och det är om felet fanns redan vid riskövergången, men som visade sig först vid ett senare tillfälle. (21 § KöpL)

Det innebär alltså att om felet förelåg redan när du hade ansvaret för bilen men det uppdagades först efter köparen hade kört iväg med den, så kan det ändå vara du som ska hållas ansvarig.

Faktumet att fordonet är sålt i "befintligt skick"

Som du har beskrivit ditt scenario är bilen såld i "befintligt skick". När man säljer varor sker det ofta med just sådana förbehåll. Det betyder att du helt enkelt säljer varan i det tillstånd den befinner sig i och att du således inte gör några anspråk på att varan är fabriksny.

Även om du har sålt bilen med en friskrivning om att den säljs i "befintligt skick", måste bilen ändå:

1. stämma överens med vad du som säljare har sagt om varan,

2. varan får inte heller vara bristfällig på ett så betydande sätt att köparen verkligen kunde räknat med att du som säljare borde ha upplyst köparen om bristen,

3. slutligen får varan inte heller vara i mycket sämre skick än vad köparen med hänsyn till exempelvis varans pris kunde förutsätta.
(19 § 1 st. KöpL)

Vad gäller i ditt fall

Utifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har köparen alltså ingen rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag (kompensation) så länge samtliga av de tre förutsättningarna här ovan är uppfyllda.

Gällande p. 1 innebär det att du inte får ha ljugit om bilens skick. Att komma ihåg är att du inte kan ljuga om nånting som du inte känner till.

Gällande p. 2 innebär det att du som säljare har en viss upplysningsplikt gentemot din köpare. Som säljare måste du upplysa köparen om väsentliga förhållanden angående varan som du måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Du skriver dock i din fråga att du har berättat för köparen om de fel som du kände till och det är allt som krävs av dig. Det krävs således alltså inte att du ska ha samma koll på bilens skick som en mekaniker Du bör därför anses ha uppfyllt din upplysningsplikt.

Gällande p. 3 innebär det att du som säljare inte får ge sken av att varan är i mycket bättre skick än vad den egentligen är genom att exempelvis sälja den till ett mycket högt pris.

Anklagelserna och hoten från säljaren

Reglerna om hot och dylikt återfinns i brottsbalken (hädanefter förkortad BrB)

Olaga hot

För olaga hot kan dömas den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § BrB).

Ett hot behöver inte vara öppet för att det ska utgöra olaga hot, utan det kan även vara förtäckt. Med att ett hot är förtäckt menas att det är indicerat eller antytt vad som sägs eller görs. En klassiker är att någon säger något i stil med "Jag vet var du bor". Det du beskriver skulle således eventuellt kunna utgöra ett förtäckt hot.

Vad som dock måste noteras är att hot om annat än brottslig gärning inte är kriminaliserade. I detta hänseende kan nämnas att ett skandaliseringshot inte utgör olaga hot, om inte förutsättningarna för exempelvis förtal eller förolämpning är uppfyllda. Det krävs dock även att hotet inte avser ett brott som framstår som helt lindrigt. Att hota om att hänga ut dig utgör således inte olaga hot.

Förtal

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andra missaktning, dömes för förtal till böter (5 kap. 1 § första stycket BrB).

Det som är brottsligt är således att lämna en uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Paragrafen bidrar dessutom med två stycken exempel, nämligen att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt.

Eftersom det således är lika brottsligt att utmåla någon såsom brottslig som det är att utmåla någon såsom klandervärd i sitt levnadssätt, gör man ingen egentlig skillnad mellan att exempelvis skriva att någon har uttryckt sig rasistiskt (hets mot folkgrupp) och att skriva att någon är rasist. Även fast det inte är brottsligt att vara rasist (åsiktsfrihet) kan det således vara brottsligt att skriva att personen ifråga är rasist – eftersom det uppfyller kravet på att utpeka någon såsom klandervärd i sitt levnadssätt.

I ditt beskrivna scenario har de hotat med att hänga ut dig på sätt som både utmålar dig såsom brottslig (att du skulle begått bedrägeri) och att du är klandervärd i ditt levnadssätt. Skulle det fullfölja det skulle de alltså kunna göra sig skyldiga till brottet förtal.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?