Säljares rätt att återta såld vara

2015-08-08 i Köplagen
FRÅGA
Hej, måste fråga om ett stort bekymmer för mej.Köpte en buss på privat avbetalning, kom en skilsmässa emellan o missade en del av avbetalningen, har nu betalt av hela köpeskillingen enligt kontraktet, 5 månader innan det löpt ut, men säljaren hävdar att jag släpat efter vilket jag gjort under rådande omständigheter under våren, säljaren kräver att få 28 000 kr extra i ersättning per tel. annars ska han hämta bussen, och hävdar att det är hans egendom, kan säljaren rätt att göra det, jag vill göra rätt för mej, kan säljaren bara komma o ta bussen, trodde det fanns lagar o regler om detta, det klart att jag är villig o betala dröjsmålsränta på försenad betalning, men har aldrig fått någon påminnelse om utebliven betalning el. dröjsmålsränta, vad gör jag
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni verkar vara två privatpersoner som handlat med varandra så gäller Köplagen på transaktionen. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att den är "frivillig", dvs att köplagens regler bara gäller i den mån ni inte kommit överens om något annat.

I allmänhet går äganderätten för varan (bussen) över till köparen i samma ögonblick som det överlämnas (i juridiska sammanhang kallas detta tradition, varan traderas). Detta innebär att säljaren inte längre har någon rätt att ta tillbaka den sålda varan emot köparens vilja. I många köpekontrakt, speciellt när det gäller köp på avbetalning, skriver man dock in något som kallas återtagandeförbehåll. Detta innebär att säljaren förbehåller sig rätten att ta tillbaka godset om det inte betalas i sin helhet.

För att säljaren ska ha denna möjlighet att återta varan måste förbehållet finnas med i köpeavtalet (Köplagen 54 § 4 st). Säljaren kan alltså inte i efterhand komma och kräva varan tillbaka, även om köparen dröjer med betalningen, eller ens om köparen inte betalar alls. Om det inte finns något återtagandeförbehåll kan säljaren inte ta tillbaka varan (bussen) utan får då istället kräva köparen på pengar, om hen anser sig ha rätt till detta. Om köparen inte håller med och vägrar betala får säljaren gå via kronofogden och domstol för att kräva beloppet han anser sig ha rätt till.

Dessutom får säljaren ändå inte häva köpet (dvs hämta tillbaka bussen) efter det att full betalning erlagts, om han inte meddelat köparen om hävningen innan betalningen fullgjordes. Detta står i Köplagens 59 § 1 st.

Sammanfattningsvis så är bussen din sedan du fick den om det inte finns någon klausul om återtagandeförbehåll i köpeavtalet. Även om detta skulle finnas så får säljaren inte häva köpet om han inte meddelat dig om detta innan full betalning erlagts. Om du har varit i dröjsmål med betalningen så kan säljaren kräva skadestånd för eventuell skada (dvs ekonomisk förlust) som uppstått till följd av detta dröjsmål, men det är då upp till säljaren att bevisa denna förlust och hur stor den är. Alltså, säljaren har inte rätt att komma och hämta bussen, det enda han eventuellt kan göra är att kräva ersättning i pengar.

Jag tycker du ska tala om för honom att han inte har rätt att ta bussen, och föreslå att du betalar dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Dröjsmålsränta brukar, om inget annat avtalats, beräknas till Riksbankens referensränta plus två procentenheter (se räntelagen 5 §). Riksbankens referensränta är i nuläget 0 (http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/).

Elin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1238)
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?
2020-10-13 Är det möjligt att häva ett köp av en båt eller kräva andra påföljder om båten stänger av sig själv?

Alla besvarade frågor (85171)