Säljares möjlighet att häva köpet enligt köplagen

2016-10-03 i Köplagen
FRÅGA
HejOm jag säljer ett fordon och får en handpenning på 15% av slutlikviden och vi tar hand på att vi har ett avtal. Kan jag trots detta som säljare ångra/häva avtalet? Handpenningen är återbetalad till 100%.Fordonet är inte levererat ännu.Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Eftersom du inte skrivit något annat utgår jag ifrån att du sålt fordonet i egenskap av privatperson, därför blir köplagen tillämplig på din fråga, se dess 1 §. Köplagens utgångspunkt är att den är dispositiv, dvs. du och säljaren kan avtala om att andra regler ska gälla istället för köplagen, 3 § KöpL. Men i avsaknad av detta så är det alltså köplagens regler som gäller.

Som säljare kan du häva köpet om köparen inte betalar i rätt tid och dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott, 54 § KöpL. Säljaren kan även häva köpet om köparen inte medverkar till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas eller inte hämtar varan, och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för säljaren och köparen insåg eller bort inse det, 55 § KöpL.

Om det inte föreligger några sådana omständigheter så är det pacta sunt servanda som gäller, dvs. avtal ska hållas. Du är därmed bunden av ditt avtal till köparen och denne har således rätt att kräva att du fullgör din prestation, vilket är att lämna över fordonet.

Dock kan du och köparen självklart komma överens om något annat. Om köparen går med att du häver köpet så är det inga problem. Men rent juridiskt är du bunden av ditt avtal och köparen har som sagt rätt att kräva att få bilen mot betalning, såsom ni avtalat.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1238)
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?
2020-10-13 Är det möjligt att häva ett köp av en båt eller kräva andra påföljder om båten stänger av sig själv?

Alla besvarade frågor (85188)