FrågaKÖPRÄTTKöplagen14/06/2018

Säljarens skyldigheter vid fel på varan efter avlämnandet

Hej jag sålde en begagnad bil förra veckan för 10500 kr och köparen provkörde bilen och varken han eller jag hörde något fel i motorn samt att den har fungerat bra när jag har haft den! Men sen hörde han av sig dagen efter om att det var ett missljud i motorn och då hade han kollat med en vän som tydligen är bilmekaniker och då hade tydligen tändspolen samt kamkedjan gått sönder och kräver nu att jag ska stå för halva kostnaden (4000kr) för reparationen av detta! Jag har pratat med bilkunniga samt bilförsäljare och ingen kunde förstå hur dessa 2 kunde gå sönder samtidigt! Och det hände efter han hade köpt den och kört med den hemma hos sig!

Hur ska man gå till väga? För jag vill inte betala för något som har gått sönder när dom har kört den i sitt ägo!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Av din fråga verkar det som att du säljer bilen som privatperson varför köplagen är tillämplig i detta fall (1 § köplagen).

Även om felen på bilen uppstått efter att köpet skett kommer jag redogöra för några utgångspunkter för vad som skulle gälla i det fall felet fanns redan innan köpet.

När det gäller köparens rätt att påtala fel med en vara är huvudregeln att hen inte får påtala fel som hen kände till eller borde ha känt till vid köpet. Har köparen undersökt varan får hen inte påtala fel som denne borde ha upptäckt vid sin undersökning (20 §). Vid bedömningen om köparen vid underökningen borde upptäckt felet tar man sikte på hur omfattande undersökningen var och vilka praktiska möjligheter köparen hade att upptäcka felet. Övrigt svarar säljaren för fel som funnits vid köpets tidpunkt, men som visar sig efteråt (21 §).

Detta gäller alltså om felet fanns redan innan köpet skedde, men eftersom du som säljare menar att felet uppstod i efterhand kan andra bestämmelser i lagen vara tillämpliga.

Är det så att bilen gick sönder efter att köpet skedde kan inte köparen kräva dig på pengar för reparationskostnader eller göra gällande någon annan påföljd (30 §).

Det är däremot särskilt problematiskt att felen på bilen uppstått dagen efter att köpet skedde. Detta eftersom det då är lättare för köparen att göra gällande att felet fanns där innan, men att felet visade sig i efterhand (se 21 §). Vad som verkar tala till din fördel kan då å ena sidan vara att felen på bilen uppstått genom exempelvis köparens vanvård. Å andra sidan kan de ovanliga felen på bilen tyvärr också tala för att felen har funnits där längre tid.

Det är svårt för mig att dra ytterligare slutsatser, men stämmer det att felen inte fanns vid köpet, utan att de uppstått på grund av köparen så kan han inte kräva dig på pengar för reparation (30 §).


Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”