FrågaKÖPRÄTTKöplagen17/05/2021

Säljarens skyldighet vid fel i vara

Vad gäller vid försäljning begagnat? Har sålt en båt, och nu, en månad senare har nya ägaren hittat en spricka på en komponent i motorn och vill ha ersättning. Motorn gick bra etc vid upptagning och jag var tydlig med att jag inte undersökt motorn något, gick ner i pris pga detta. Vad är mina skyldigheter?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Jag antar att försäljningen gått till privat och därför är Köplagen tillämplig. Denna är dock inte tvingande, dvs. det är vad ni kommit överens om som gäller i första hand.

Säljarens skyldigheter

Eftersom du säljer en begagnad båt, är utgångspunkten oftast att den säljs i "befintligt skick". Detta innebär att du som säljare friskriver dig från ansvar genom att tala om den säljs med vissa brister, 19§ köplagen. Du som säljare ska alltså meddela om det finns eventuella brister i varan. Jag tolkar det så att köparen testade motorn då du skriver att den fungerade bra vid upptagningen. Sedan var du även tydlig med att du inte undersökt motorn och därav gick du med på ett prisavdrag.

Dock finns det situationer där varan kan anses vara felaktig, trots att den sålts i befintligt skick. Det kan vara om varan inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats innan köpet, om säljarens underlåtit att informera väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller om varan är i väsentligt sämre skick, 19 §.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har en undersökningsplikt när den köper en vara privat, 20 § Köplagen. Detta innebär att köparen sedan inte kan åberopa fel som borde upptäckts vid en undersökning av varan, 20 § 1st. köplagen. Undantag från detta framgår av 20 § 2 st., om köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (en form av rättskänsla/moral). Det framkommer inte om du agerat i strid mot tro och heder, men förmodligen så har du inte det.

Vad gäller ersättningen, har du från början gått med på prisavdrag från början pga. motorn, vilket är ett av alternativen när det uppstår fel i vara, 30 § köplagen. Eftersom att köparen fick testa motorn och att du talade om att du inte undersökt motorn och gått med på prisavdrag, bör köparen inte kunna åberopa sprickan som uppstått en månad senare. Köparen borde i detta fall misstänkt att något kan vara fel eller att denne borde undersöka motorn. Risken för båten övergick när köparen hämtade varan, 13 § Köplagen. Alltså ansvarar köparen för de fel som uppstått efter att han hämtat den.

Hoppas detta svar var till en hjälp, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Anneli AlchahinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo