Säljarens skyldighet att svara på reklamationsärenden inom skälig tid

Har köpt två stycken soffor som vi är långt från nöjda med. Har reklamerat dessa 8/5 och fått återkoppling från butik som säger att ärendet är hos leverantör och dom inväntar svar. Ärendet har pågått i tre månader men inget händer. Har butiken någon skyldighet att inom rimlig tid ge svar på reklamationsärendet? Varan är köpt i fysisk butik. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

I mitt svar förutsätter jag att ni har köpt sofforna för ett privat ändamål. I sådana fall räknas ni som konsumenter och då är det konsumentköplagens bestämmelser som vi måste använda oss av.

Allmänt om säljarens skyldighet att svara på reklamationsärenden

Om en konsument inte är nöjd med en vara, t.ex. därför att det är något fel på den, har konsumenten i första hand rätt att få felet åtgärdat eller att få en ny vara. Konsumenten ska då reklamera felet till säljaren, som då blir skyldig att antingen åtgärda felet eller leverera en ny vara. Säljaren ska göra detta "inom skälig tid". Vad som menas med skälig tid beror på vilken slags vara det är fråga om, men normalt sett ska konsumenten inte behöva vänta mer än någon vecka. Om konsumenten däremot har gått med på att säljaren innehar varan under en längre tid kan konsumenten dock inte hävda att säljaren är i dröjsmål.

Om felet på varan inte kan åtgärdas "inom skälig tid" har konsumenten istället rätt till prisavdrag eller rätt att häva köpet. Om köpet hävs har konsumenten rätt att få sina pengar tillbaka.

Bestämmelserna som reglerar dessa rättigheter finns i konsumentköplagen 26-29 §.

Vad ni kan göra nu

Eftersom det har gått 3 månader sedan ni reklamerade sofforna har ni med största sannolikhet rätt till prisavdrag eller hävning av köpet. En så lång tidsperiod som 3 månader är inte "skälig tid" för en reparationsåtgärd (om ni inte har kommit överens om det). Det spelar inte heller någon roll att ärendet "är hos leverantören" och inte hos säljaren som ni köpte sofforna av. Jag skulle rekommendera er att ta kontakt med butiken ni köpte sofforna av och berätta för dem att ni har rätt till ett prisavdrag, eller hävning av köpet (om ni inte längre vill ha sofforna).

Hoppas att ni är nöjda med mitt svar och lycka till vidare!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo