säljarens risker vid köparens konkurs

2019-03-19 i Konkurs
FRÅGA
Hej! Det är mycket talan om att en köpare ska ha sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer men jag undrar lite hur det är när det är tvärtom? Säg att en säljare säljer större egendom och sedan visar det sig att köparens ekonomi inte stämmer helt och hållet. Om denna senare skulle hamna i konkurs eller bli betalningsskyldig till någon annan, kan säljaren krävas tillbaka på de pengar han fått för köpet? Hur kan säljaren dubbelkolla att pengarna som köparen kommer med är "ok"?
SVAR

Hej!

Tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar över säljarens sakrättsliga skydd vid överlåtelse av lös egendom.

Du undrar specifikt över om säljaren står någon risk ifall han säljer en egendom till en köpare som sedan går i konkurs.

Det är en ganska öppen fråga som kan besvaras på olika sätt.

En förutsättning är att köparen fått egendomen i sin besittning, d.v.s tagit egendomen hem till sig. Det betyder att köparen har erhållit sakskydd över egendomen och säljaren kan inte längre ta tillbaka den vid konkurs. Vid dessa tillfällen är det viktigt att säljaren fått betalt för köpet, då hans fordran mot köparen är lågprioriterad och antagligen inte kommer betalas.

En annat synsätt är om konkursförvaltaren vid köparens konkurs kan kräva tillbaka pengarna från säljaren. För att besvara det måste vi gå till Konkurslagens fjärde kapitel (KL).

Generellt föreskriver reglerna att återvinning av transaktionen ska gå tillbaka om en annan borgenär har fått sin räkning betald före någon med bättre prioritet eller om personen i konkurs försökt undandra pengar från borgenärerna.

I situationen du beskriver så sker ett marknadsmässigt köp, D.v.s egendomen som säljs ska vara lika mycket värt som vad som betalades. I dessa lägen så undandrar man inte borgenärernas fordringar då man inte försämrat sin ekonomi med köpet.

En kan således konstatera att det viktigaste en säljare kan göra är att se till att ta betalt på plats för att undvika problem vid en köparens konkursHoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (271)
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs

Alla besvarade frågor (97339)