FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/07/2013

Säljarens resp. köparens skyldigheter vid försäljning av vara i befintligt skick

Hej, Jag sålde en bil nyligen till en person. Innan köparen kom och tittade på bilen meddelade jag att vi tidigare hade haft problem med att bilen varnade för oljenivån, samt att den läckte olja. Efter vi bytt en del på bilen så visade sig inte detta felet igen. När köparen kom och tittade på bilen var jag noggrann med att upplysa om det tidigare felet med oljan och visade tydligt vad vi bytt. Köparen var nöjd och tyckte bilen var i gott skick så vi skrev under ett ägarbyte samt gjorde en transaktion. Samma kväll hörde köparen av sig och sa att bilen varnade för oljenivån igen. Han har nu lämnat in bilen på felsökning. Köparen kräver nu av mig att jag ska betala kostnaderna för reparationen alternativt häva köpet. Då kan tilläggas att köparen redan prutat ner bilen 9000 kr. Vad är det som gäller i detta fall? Anses det att jag som säljare ska stå för felet, trots att jag har genom min upplysningsplikt meddelat köparen om tidigare fel samt att bilen fungerade felfritt när han övertog den?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser avseende köpeavtal mellan privatpersoner regleras i Köplagen (1990:931), se https://lagen.nu/1990:931.

När en vara (bilen) säljs i "befintligt skick" eller med liknande allmänt förbehåll så ska den anses felaktig om,

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet

Exempelvis att du uttryckligen garanterade att bilen aldrig tidigare haft fel eller varit skadad

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet

D.v.s. om du var medveten om att bilen varit skadad/haft fel tidigare men inte berättade det

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

D.v.s vad köparen ska kunna förvänta sig av en sådan bil för det priset

Bestämmelsen hittar du i 19 § köplagen.

Du som säljare har en omfattande upplysningsplikt som ålägger dig att informera om förhållanden som kan anses ha särskild betydelse för köparen. Denna upplysningsplikt ska ställas mot köparens långtgående undersökningsplikt. Köparen får inte som fel åberopa vad han måste ha antas ha känt till vid köpet, dvs. vid undersökning av bilen före köpet (20 § köplagen). En helheltsbedömning ska göras där man beaktar alla omständigheter kring köpet. I bedömningen bör även begrundas om bilen fungerat under den tiden som köparen haft den i sin ägo.

I och med att du har upplyst köparen om att du haft problem med bilen tidigare, har lagat den och sålt bilen till ett lägre pris än dess egentliga värde så torde ett fel inte anses kunna föreligga, därmed torde inte köparen kunna kräva att du står för reparationskostnaderna eller häva köpet.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”