Säljarens rättigheter vid fuktskadad husvagn

2015-06-30 i Köplagen
FRÅGA
har sålt en husvagn på blocket för 2mån sen privat.Han som köpte den hade ett krav att vi skulle fukttesta den på firma som vi ordnade och fick resultat ua.Sedan så ordnade vi med besiktning och han var med under denna tiden som den gjordes och även det ua.och över mail så på pekade jag att han fick kolla vagnen själv men han var bara intresserad av fukttest,bucklor och gasol.men nu 2 månader efter så har han hittat mycket fukt under toalett.han sa från början att det skulle gå på 5000 att laga som jag självklart sa att jag betalar men fick tillbaka att det var inte vårat fel utan det är firman som fukttestade den som gjort fel.men nu en tid efter så vill han vi skall betala hälften av 40000 eftersom det var mer en vad han befarat.han även anmält firman till reklamationsnämnden men det skulle ta ca 8 mån innan det avgörs.han hotar nu med domstolså hur skall jag göra jag vill inte betala ut 20000 utan att fallet avgjort med firman.och jag har gjort allting rätt som köparen sagt att vi gjort.Hjälp vad skall vi göra vad har jag som säljare för rättighetermv
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner och det är fråga om lös egendom är Köplagen tillämplig lag, under förutsättning att ni inte avtalat om något annat. Eftersom det rör sig om fukt, och det endast har gått två månader sedan köpetillfället så har troligen fukten funnits där redan då husvagnen övergick på köparen. Då köparen, trots uppmaning från din sida, underlåtit att undersöka husvagnen får han endast åberopa sådana fel som han inte bort märka enligt 20 §. Eftersom inte ens en "fuktfirma" upptäckt detta får fukten dock anses utgöra ett dolt fel, just fukt i husvagn har också av domstolen ansetts utgöra dolt fel. Det finns därför en överhängande risk att du som säljare får svara för detta, varpå du sedan får rikta anspråk mot fuktfirman. Som säljare har du dock rätt att själv företa ett avhjälpande av felet enligt 36 §.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll