Säljarens rätt till avhjälpning vid fel i vara

2016-05-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan! Tre veckor efter mitt köp av en stereoförstärkare så slutade den att fungera med jämna mellanrum. Men kunde dock drar ur sladden och sätta i den igen så funkade förstärkaren igen. Men så ska det inte vara, så jag var till butiken och fick den utbytt direkt. Nu har samma fel uppkommit på den nya. Jag var åter igen till butiken och ville lämna tillbaka den, alltså häva köpet. Försäljaren sa att jag inte fick det, utan den skulle skickas in på service. Det är mindre än sex månader sen jag köpte den. Får jag häva köpet utan att dom skickar in den på service? Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument regleras av konsumentköplagen (KKL), se här. En vara ska anses vara felaktig om den på något sätt avviker från avtalet parterna emellan eller på annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förvänta sig, 16 § 3 st. KKL, se här. Frågan om ifall varan ska anses som felaktig ska bedömas utifrån dess beskaffenhet vid avlämnandet av varan, alltså när köparen tagit emot varan av säljaren. Fel som funnits vid denna tidpunkt ansvarar säljaren för, även om felet inte skulle visa sig först senare, 20 § KKL, se här. I 20 a § KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P21aS1, finns en presumtionsregel som stadgar att ett fel som visar sig inom sex månader från varans avlämnande ska anses funnits där vid tiden för avlämnandet. Observera dock att denna presumtion inte är ovillkorligt utan kan brytas av säljaren.

Köparen ska inom skälig tid reklamera felet annars förlorar hen sin rätt att åberopa felet. Reklamerar köparen inom 2 månader ska det enligt lagtexten alltid anses vara inom skälig tid, 23 § KKL, se här. Ifall varan är felaktig och köparen reklamerar inom rätt tid så har hen rätt att kräva följande påföljder: avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKL, se här.

Om köparen kräver annan påföljd än omleverans eller avhjälpande har säljaren trotts detta rätt att vidta sådan påföljd om detta kan ske inom skälig tid från det att köparen reklamerar felet och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen, 27 § KKL, se här. Det är först sedan omleverans eller avhjälpande inte kommer på fråga eller kan ske inom skälig tid som köparen får kräva att köpet hävs, 28 § KKL, se här. Vidare krävs också att felet är av väsentlig betydelse för köparen för att hen ska kunna häva köpet, 29 KKL, se här. Säljaren har alltså rätt att avhjälpa felet innan en hävning kan bli aktuell. Anledningen till detta kan tänkas hänga ihop med den grundläggande princip som gäller inom svensk avtalsrätt, pacta sunt servanda, vilken betyder att avtal ska hållas.

Jag hoppas jag kunnat ge dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1223)
2021-06-11 Hur många gånger kan säljaren reparera?
2021-06-08 Kan en konsument häva ett köp vid dröjsmål?
2021-06-07 Säljaren godtar inte begäran om hävning
2021-06-04 Vem bär risken för varan?

Alla besvarade frågor (93065)