Säljarens dröjsmål

2019-12-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej Jag har beställt varor från en hemsida X( trovärdig). jag skulle få mina varor måndag men jag fick de fredag samma vecka och de erbjuder 10% avdrag. Jag tycker att 25% är mer rimlig med tanke på antalet försenade dagar. kan jag styrka det med någon paragraf?Hälsningar Ronja
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst utgår jag ifrån att du är konsument, dvs. en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, samt att säljaren är näringsidkare, dvs. en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. I sådana fall är konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. I annat fall är köplagen tillämplig. Hur det egentligen ser ut spelar i mångt och mycket ingen roll eftersom bestämmelserna som jag strax ska gå igenom i stort sett är likadana i båda lagarna. Men det är givetvis viktigt att tillämpa korrekt lagrum. Det ska också sägas att dröjsmål enligt 9 § KKöpL tveklöst inträffat.

Med förutsättningarna klara ska jag direkt säga att det inte finns någon § i KKöpL som ger dig rätt att hävda att ett prisavdrag på 25 % istället för 10 % är det riktiga alternativet. Det finns inte heller något utrymme att grunda en sådan uppfattning på rättspraxis. Anledningen till det är att KköpL inte innehåller några bestämmelser om prisavdrag vid säljarens dröjsmål. Påföljderna vid dröjsmål stadgas i 10 § KKöpL och innefattar rätt att hålla inne betalning, rätt att kräva fullgörelse, rätt att häva köpet samt rätt till skadestånd. I det här fallet lär endast det sista alternativet vara intressant för dig, om jag förstått saken rätt. Ett skadestånd är ju i praktiken ett prisavdrag. Men det finns problem. För det första kan du enligt 14 § KKöpL bara få skadestånd om säljaren misslyckas med att visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om så är fallet kan jag inte veta, men i de flesta fall beror säljarens dröjsmål faktiskt på just säljaren, och vi kan därför med viss säkerhet påstå att du därför är berättigad skadestånd. När det då kommer till att bestämma skadans storlek uppstår genast ett ytterligare problem, nämligen frågan om du lidit skada. Enligt 32 § KKöpL omfattar skadestånd ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i 33 § samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet. I 33 § KKöpL regleras så kallade täckningsköp, dvs. när man p.g.a. dröjsmålet varit tvungen att köpa en annan vara under tiden. Det framgår inte av din fråga om du i och med dröjsmålet haft några extra utgifter, förlorat inkomst, gjort ett täckningsköp eller lidit någon annan skada. Om du inte har det är alltså din rätt till skadestånd obefintlig. I annat fall lär det inte vara några problem att få företaget att gå med på att avräkna skadan mot priset för varorna.

Om du inte har lidit någon skada återstår i princip som enda möjlighet att förutsättningslöst försöka förhandla dig till dina 25 %. Du kan, om rätt att häva köpet enligt 13 § KKöpL föreligger, enligt 15 § KKöpL snarast möjligt meddela företaget att du avser häva ditt köp om de inte går med på ditt föreslagna prisavdrag. Du har rätt att häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig eller om du före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att du ska ingå avtalet. Du har att bevisa att dröjsmålet varit av väsentlig betydelse. Om det inte gjort någon vidare skillnad att du fått varorna på fredagen istället för måndagen föreligger inte väsentlig betydelse, och rätten till hävning faller därför bort.

Min rekommendation är alltså du först 1) tar reda på om du lidit skada, 2) frågar dig om dröjsmålet varit av väsentlig betydelse, 3) lämnar företaget meddelande om dina avsikter om 1) eller 2) är uppfyllda. Om 1) är uppfyllt kommer prisavdragets storlek motsvara skadan, må det vara 10 %, 25 % eller någon annan siffra. Om endast 2) är uppfyllt är du i vart fall i en stark förhandlingsposition. Om varken 1) eller 2) är uppfyllda kan du ändå försöka få dina 25 %, men om företaget nekar till det är det bästa du kan göra att acceptera 10 %.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1207)
2021-05-07 Gäller konsumentköplagen för bilar?
2021-05-06 Är konsumentköplagen tillämplig när man binder bolån?
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?

Alla besvarade frågor (92106)