FrågaKÖPRÄTTKöplagen04/08/2015

Säljarens ansvar vid försäljning av begagnad bil

Hej

Har sålt en bil och den nya ägaren hävdade samma kväll att bilen gått sönder och inte startade längre. Vid fsg och i annonsen upplyste jag om att motorlampan lyser ibland och att felmeddelanden för detta fanns med på senaste besiktningsprotokollet. Köparen provkörde bilen och den gick som den skulle. Priset var satt lågt, 15 000:- för en bmw 325ti från 2001 som gått 21000 mil. Kvitto finns där bilen säljs i befintligt skick. Nu kräver ägaren mig på en massa pengar för bärgning och reparationer. Eftersom vi bor 20 mil ifrån varandra kan jag inte kontrollera att det han påstår stämmer. Hur ska jag gå till väga.

Lawline svarar

Vid köp mellan två privatpersoner (eller två näringsidkare) är Köplagen tillämplig.

Om ni inte har avtalat särskilt om när bilen ska räknas som avlämnad, får den anses vara det när köparen tagit hand om den. I och med avlämnandet går också risken över på köparen. Det innebär att han är skyldig att betala för varan även om den skulle gå sönder, komma bort eller liknande, så länge köparen inte kan visa att felet beror på dig.

Ett fel som köparen upptäcker efter att han fått hem varan kan du alltså bli skyldig att stå för trots att varan sålts i så kallat "befintligt skick", men det är upp till köparen att bevisa att det här felet uppkom vid tidpunkten för riskövergången eller tidigare.

Enligt köplagen är det fel på en vara om den avviker från vad ni har avtalat om. Om du till exempel har garanterat att radion i bilen fungerar, så föreligger fel om den inte gör det. Har man inte avtalat om något särskilt ska varan leva upp till det skick som köparen med fog kan förutsätta. Köper man en gammal bil begagnad kan man troligtvis inte utgå ifrån att radion fungerar, däremot ska man kunna förutsätta att bilen går att köra på ett säkert sätt även om köparen inte specifikt berättar det. Köparen har också en viss undersökningsplikt. Något som han borde upptäcka vid en undersökning kan han inte åberopa som fel i efterhand.

Det är alltså upp till köparen att visa att felet fanns på bilen vid tidpunkten då risken gick över på honom. Det är tillräckligt att det framstår som övervägande sannolikt.

Du är välkommen att återkomma om du har vidare frågor!

Vänligen,

Edith GrundinRådgivare