FrågaKÖPRÄTTKöplagen18/03/2020

Säljarens ansvar och rättigheter vid försäljning av begagnad vara

Hej,

Jag har sålt ett hemmabiosystem via blocket till en privatperson. Innan jag kopplade ur den fungerade allt utan anmärkning. Köparen testade den även vid köp och hittade inga fel, jag gav köparen chansen att testa alla funktioner om så önskades men köparen var nöjd efter att ha testat vissa funktioner.

Jag sålde den för 700kr och köpte den för runt 5000kr för några år sedan, en ny liknande kostar runt 2-5000kr idag.

Nu fyra dagar efter försäljningen hävdar köparen att den inte funkar helt och vill ha pengarna tillbaka, rabatt eller kommer gå vidare med det. Jag kan ju inte veta vad köparen gjort med systemet efter det att jag sålt det. Vad har jag för skyldigheter och rättigheter som säljare?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar vilka skyldigheter och rättigheter du har som säljare. Det som jag kommer att utreda är om det är du som säljare eller köparen som ansvarar för det fel som uppstått på hemmabiosystemet. Jag kommer i mitt svar först att beskriva vilka regler som gäller i din situation för att sedan ge dig råd.

I mitt svar kommer jag att utgå från att du är en privatperson som har sålt en vara till en annan privatperson. Eftersom ni är två privatpersoner som har ingått ett köpavtal av ett hemmabiosystem som är lös egendom så blir köplagen tillämplig (1 § köplagen).

Köp av begagnade varor

Eftersom det är en begagnad vara som du säljer brukar utgångspunkten vara att varan säljs i befintligt skick. Det innebär att ditt ansvar som säljare begränsas genom att varan säljs med brister, slitage och dylikt.

Det finns dock situationer där varan kan anses som felaktig trots att den sålts i befintligt skick. Det kan till exempel handla om att varan inte överensstämmer med de uppgifter som lämnats innan köpet eller att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris (se 19 § köplagen).

Köparens undersökningsplikt

Köparen har en undersökningsplikt när hen köper varan (20 § 1 st köplagen). Undersökningsplikten innebär att köparen inte kan åberopa fel som skulle upptäckts vid en undersökning av varan. Detta gäller dock inte om du som säljare har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 st köplagen). Eftersom det inte framkommer att du agerat i strid mot tro och heder så blir undantaget inte aktuellt i ditt fall, undersökningsplikten är alltså gällande.

Eftersom du gett köparen möjlighet att testa alla funktioner på hemmabiosystemet men köparen avstod från att göra detta, så ligger ansvaret på köparen om hen borde ha upptäckt felet vid undersökningen. I en sådan situation där köparen borde ha upptäckt felet kan inte köparen använda felet som skäl för att lämna tillbaka varan eller få sina pengar tillbaka.

Feltidpunkten

Är det inte ett fel som kunde ha märkts vid undersökningen, så spelar tidpunkten då felet kan anses ha uppstått en roll. Fanns felet när du hade hemmabiosystemet i din besittning, det vill säga när du hade hemmabiosystemet under din kontroll innan du sålde det, så är det du som är ansvarig för felet. Det gäller även om felet visar sig i efterhand (21 § köplagen). De fel som köparen kan åberopa är dock endast de som räknas upp i 19 § köplagen.

Risken för hemmabiosystemet övergick dock till köparen när hen hämtade och betalade det (6, 13 §§ köplagen). Det innebär att alla fel som uppstått efter att köparen hämtade varan ansvarar köparen själv för. Det ansvaret åligger därför inte dig som säljare.

Avslutande råd

Av din fråga framgår inte vilka funktioner som köparen prövade vid undersökningen och inte heller vilket fel som köparen åberopar. Det blir därför svårt att specificera mina råd till dig, jag kommer därför att hålla mig mer allmänt.

Eftersom det rör sig om en begagnad vara minskar också ditt ansvar som säljare. Med tanke på att varan är några år gammal och såldes för 700 kr och nypris var 5000 kr så måste köparen vara medveten om att det finns en risk för att varan inte fungerar felfritt. Därför ligger större ansvar på köparen.

Angår felet en funktion som köparen inte prövade vid undersökningen så kan köparen inte kräva pengarna tillbaka eller andra åtgärder. Detta eftersom köparen borde ha kunnat upptäckt felet vid undersökningen. Detta förutsätter dock att felet fanns i varan från början.

Eftersom du testat hemmabiosystemet innan du sålde det och alla funktioner fungerade så tyder det på att det fel som upptäcktes av köparen i efterhand troligtvis uppstått efter att köparen övertog risken för varan. Som du säger kan du inte veta vad köparen gjort med systemet efter att du sålt det och felet kan mycket väl ha uppstått efter att köparen mottagit varan. Med tanke på omständigheterna verkar det som att köparen inte har rätt i detta fall.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo