Säljarens ansvar för bristfällig packning inför transport

2017-03-04 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en trähylla med glasskeppor av en privatperson via blocket. Vi avtalade att jag skulle betala hylla plus frakt (2300 kr) via swish vilket jag gjorde och hon skickade hyllan med posten. Jag förutsatte att hyllan skulle packas väl då den innehöll delar i glas. När hyllan kom fram var flera glasskeppor skadade. Packningen var dåligt gjord, endast en frottehandduk och kraftigt papper hade svepts runt trälådan. Säljaren vägrar kännas vid att packingen är dåligt gjord. Frakten reklameras till Posten som konstaterar att då säljaren packat godset så dåligt ligger ansvaret där. Trots detta vägrar säljaren att betala tillbaka pengarna för hyllan till mig. Vad kan jag göra? Hur kan jag gå vidare? Mvh Annsofi
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör köp av en trähylla mellan två privatpersoner. Köplagen är därför tillämplig (1 § köplagen).

Vem bär risken för varan?

Som utgångspunkt gäller att risken för varan övergår på köparen när säljaren har överlämnat varan till en fristående transportör (7 och 13 §§ köplagen). I ert fall övergick således risken för varan på dig när varan överlämnades till Posten.

Detta innebär dock inte att säljaren slipper ansvar för alla typer av försämringar som dyker upp efter riskens övergång. Du som köpare ansvarar nämligen bara för försämringar som inte beror på säljaren, vilket innefattar t.ex. olyckshändelser som säljaren inte kunnat förhindra (12 § köplagen). Om det är säljarens bristande packning som har orsakat skadan ansvarar säljaren för dessa. Observera dock att det är du som måste kunna bevisa både att packningen var bristfällig och att det var denna bristfälliga packning som orsakade skadan.

Vilka påföljder kan du göra gällande?

Eftersom varan inte stämmer överens med det skick ni har kommit överens om är den att betrakta som felaktig (17 § köplagen) och då har du möjlighet att göra påföljder gällande. Jag tolkar det som att du vill häva hela köpet och få pengarna tillbaka. Min bedömning är att dina möjligheter till hävning är goda eftersom varan verkar vara totalförstörd.

För att du inte ska förlora möjligheten till hävning krävs att du kontaktar säljaren och förklarar att du vill häva köpet inom skälig tid (39 § 2 st. köplagen).

Vad kan du göra om säljaren inte betalar tillbaka pengarna?

Om säljaren fortfarande vägrar att ge dig pengarna tillbaka kan du ansöka om stämning för att låta en domstol avgöra tvisten. Du kan hitta mer information om hur detta går till via den här länken. Kontakta först säljaren och förklara att du har för avsikt att ansöka om stämning (detta räcker i många fall för att säljaren ska gå med på ditt krav).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88242)