Säljarens ansvar för begagnad bil

2017-05-28 i Köplagen
FRÅGA
6 § köplagenHej. Min far köpte en begagnad bil i gott skick häromdagen, på denna bil satt det på allround däck och säljaren förklarar att hen inte orkat byta till sommardäcken, som min far istället fick med i köpet. Han fick dock inte med några andra muttrar, vilket han inte reflekterade över då det oftast är samma muttrar till däcken. Idag bytte han däck och märker ingenting konstigt men så fort han börjar rulla med bilen så lossnar ena däcket och bilen for i backen. Muttrarna satt kvar, men var helt enkelt för små vilket han inte märkte när han drog åt dom, så däcket gled av. När däcket lossnade for bilen i backen vilket resulterade i bucklor och lackskador. Om något mer har gått sönder är ännu oklart. Så min fråga lyder: Är det här helt hans eget ansvar, eller har säljaren någon som helst skyldighet att stå för reparationskostnader då han fick med sommardäcken med uppmaning att byta till dessa, men när inget nämndes om några andra muttrar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att din far köpt bilen av en annan privatperson och inte från en bilhandlare. Detta innebär att hans köp inte är skyddat av konsumentköplagen utan det är istället köplagen som är tillämplig.

När man köper begagnade varor säljs varan i befintligt skick. Dvs varan säljs med de fel, slitage och brister denna har efter den förre ägaren. När en vara har sålts i "befintligt skick" anses varan felaktig om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller slutligen att varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Detta framgår av 19 § köplagen.

Aktuellt i detta fall är att det kan anses att säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Alltså att säljaren borde känt till att andra muttrar behövde införskaffas och att detta är ett sådant förhållande som köparen med fog kunnat förväntat sig bli upplyst om. Bilen som såldes kan alltså anses ha varit felaktig och därmed kan din pappa åberopa att det förelegat fel i varan.

Påföljderna vid ett köp av en felaktig vara är enligt 31-40 §§ köplagen att köparen, din pappa, kan kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.

Din pappa bar dock risken för varan då varan fanns i din fars besittning när bilen skadades, se 12-13 och 6 §§ köplagen. Att din far bar risken för varan innebär att han bara får begära påföljder emot säljaren om skadan som orsakats bilen är en händelse som är beror på säljaren. Så skulle kunna vara fallet då bilen skadades då säljaren inte upplyste om att andra muttrar behövdes.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1396)
2021-08-02 Har säljaren handlat i strid mot tro och heder?
2021-07-31 Hur gör man när en vara inte stämmer överens med avtalet?
2021-07-31 Kan köpare åberopa fel när de inte undersökte bilen och den såldes i befintligt skick?
2021-07-31 Fel i vara efter köp, men inte pga. säljaren

Alla besvarade frågor (94634)