Säljarens ansvar efter att lastbil slutat fungera

2017-09-25 i Köplagen
FRÅGA
HejUndrar vad som gäller mellan företag när en försäljning av en lastbil inte blir som man tänkt sej.När köparen är på väg hem så stannar bilen och går inte att få i gång.Vad är säljaren skyldigt till att göra i ett sådant fall.Är han tvungen att betala ev reparationer eller ett återköp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad säger lagen?

Vid köp av lastbil mellan två företag gäller köplagen. Lastbilen ska stämma överens med vad som avtalats, vad som får anses ha avtalats, vad säljaren sagt om lastbilen och vad som rimligen kan förutsättas av köparen (17, 19 §). Avviker lastbilen vid köpetillfället från detta räknas den som felaktig (21 §). Köparen får inte göra gällande ett sådant fel om det faller inom dennes undersökningsplikt (20 §). Enligt hovrättens dom HovR T 1449-13 finns ingen generell undersökningsplikt för köpare vid bilköp utan det beror på köparens kunskap om bilar och andra omständigheter. Om köparen är ett företag tyder detta på att de har en starkare undersökningsplikt. Köparen måste reklamera felet inom rimlig tid från det att hen märkte eller borde ha märkt felet (32 §).

Om det är fel på bilen som inte faller under köparens undersökningsplikt och som denne reklamerat i tid får denne kräva att säljaren avhjälper felet genom (34 §). Om köparen istället vill häva köpet men säljaren vill avhjälpa felet istället, så får köparen häva endast om avhjälpande innebär väsentlig olägenhet för denne (36 §). Om avhjälpande inte kommer fråga får prisavdrag ske motsvarande värdeskillnaden mellan den felaktiga bilen och priset som betalades (38 §). Om även detta innebär väsentlig olägenhet för köparen får denne slutligen häva köpet helt och hållet (39 §).

Tolkning av ditt fall

Frågan avgörs av huruvida bilen var felaktig när ni gjorde affären. Mycket tyder såklart på att så var fallet eftersom den stannade precis efter köpet. Det är dock köparens bevisbörda att bevisa att så var fallet. Har köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt förlorar hen rätt att åberopa felet, såvida inte säljaren var medveten om felet med frånhöll köparen informationen (se NJA 2007 s. 86 "motocrossbanefallet").

Om bilen var felaktig vid affärstillfället och det inte faller inom köparens undersökningsplikt är det säljarens ansvar att betala för transport till verkstad, reparation etc, i enlighet med 34 §. Endast om detta inte hjälper eller köparen av någon anledning har relevant anledning till det, har köparen rätt att häva köpet enligt 39 §.

Slutsats

Det finns en stor sannolikhet att säljaren måste betala för reparationer och liknande. Mer specifikt svar kräver mer specifika detaljer men jag hoppas att detta hjälper dig att få en översikt i frågan.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1396)
2021-08-02 Har säljaren handlat i strid mot tro och heder?
2021-07-31 Hur gör man när en vara inte stämmer överens med avtalet?
2021-07-31 Kan köpare åberopa fel när de inte undersökte bilen och den såldes i befintligt skick?
2021-07-31 Fel i vara efter köp, men inte pga. säljaren

Alla besvarade frågor (94588)