Säljarens ångerrätt

2021-05-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej jag skrev ett kontrakt för att sälja min bil till en nätfirma som köper begagnade bilar, och jag som säljare vill ångra försäljningen. Har inte fått betalt eftersom det var helg. Har jag rätt att ångra mig ?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (KöpL) som gör sig aktuell. Det är dock en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst ert kontrakt som reglerar vad som händer i en situation som den beskrivna. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot fyller köplagen ut "luckorna" i avtalet. Eftersom jag inte har tillgång till kontraktet kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler.

Inledningsvis kan det konstateras att du och köparen har ingått ett avtal och att det finns en grundläggande rättsprincip om att avtal ska hållas. Att som säljare ångra sig är således inte ett giltigt skäl att frångå eller bryta avtalet.

Skulle nätfirman dock vara sen med betalningen och denna försening är att anse som ett väsentligt avtalsbrott, kan du häva köpet och behålla din bil (54 § KöpL). I detta fall skulle jag dock inte anse att denna paragraf kan åberopas då jag tolkar situationen som att en betalning gjorts men att pengarna når ditt konto efter helgen eller att firman gör en betalning efter helgen då ni kommit överens om detta. Vidare skulle jag inte heller anse en eventuell försening om två dagar som ett väsentligt dröjsmål i detta fall. Bestämmelsen blir således inte tillämplig

Mitt råd till dig är därför att försöka komma överens med nätfirman. Kanske de accepterar att du ångrar köpet om du talar om du åtar dig att betala tillbaka hela köpeskillingen när pengarna når ditt konto. Enligt köplagen har du dock ingen rätt att ångra dig. Om nätfirman vill stå fast vid avtalet är det därför det som gäller enligt lag. Möjligtvis kan du eventuellt försöka hitta en "lucka" i kontraktet och se om det där finns någon reglering avseende din önskan.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1442)
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport
2021-11-30 Uteblivna fälgar vid köp av bil m.m.
2021-11-29 Kan jag kräva att säljaren står för reparationen av en begagnad bil?

Alla besvarade frågor (97574)