Säljaren kan inte leverera vara - kan jag kräva att hen betalar ny vara?

2019-07-08 i Köplagen
FRÅGA
Jag har köpt vara på Facebook som inte har dykt upp. Personen har inte varit tillmötesgående och kommer med ursäkter. Nu har hen sagt att jag ska få pengarna tillbaka. Jag har misstankar om att sagda varan inte ens fanns eller har skickats. Vår konversation på Messenger indikerar på det. Jag har väntat i flera veckor och ha fått stå över och tacka nej till liknande varor pga att hen lovar att det varit skickat. Har säljaren inget mer ansvar än att lämna tillbaka pengarna efter 3 veckors väntan ? Jag kan tycka att hen borde stå för kostnad för likvärdig vara ? Det är andra gången detta sker nu och jag börjar tro att säljare har satt i system att låna pengar av folk på detta sätt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du köper lös egendom av en annan privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig (KöpL 1 §).

Köplagen ger inte några precisa regler för hur länge säljaren har på sig att leverera varan, leverans ska ske "inom skälig tid" från köpet (KöpL 9 §). Det är sedan upp till er att avtala i detalj om när leveransen ska ske.

I ditt fall har säljaren hamnat i dröjsmål, d.v.s. är sen med leveransen av varan. Det finns regler i köplagen som reglerar just detta, och vad du som köpare kan göra.

Om säljaren inte har levererat varan i enlighet med vad ni kommer överens om kan du som köpare enligt köplagen, om vissa omständigheter uppfylls:

Hålla inne betalningen Kräva fullgörelse Häva köpet Kräva skadestånd

Hålla inne betalning:

När säljaren är sen med leverans har köparen i regel rätt att hålla inne betalningen (KöpL 42 §). Eftersom du redan har betalat varan är detta dock inte aktuellt i ditt fall.

Kräva fullgörelse:

Enligt KöpL 23 § kan du, när säljaren är sen med leverans, hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse, d.v.s. kräva att säljaren levererar varan. Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet.

Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får köparen dock kräva att säljaren fullgör köpet.

Du förlorar rätten att kräva att säljaren fullgör köpet, om du väntar orimligt länge med att framställa kravet. Vad som ska anses orimligt länge beror t.ex. på varans typ, säljarens beteende och köparens befogade uppfattning av hur säljaren kommer att agera.

Häva köpet:

Enligt KöpL 25 § får du häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Att häva köpet innebär att köpet återgår, d.v.s. att du får tillbaka dina pengar.

Har du godkänt en bestämd tilläggstid för leveransen av varan, och är den inte oskäligt kort, får du även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden.

Medan tilläggstiden löper får du häva köpet endast om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid.

Eftersom säljaren har åtagit sig att betala tillbaka det du betalat kommer du förhoppningsvis inte kräva att köpet hävs.

Skadestånd:

Jag misstänker att det är möjligheten att kräva skadestånd som bäst motsvarar din önskan att säljaren står för kostanden för en likvärdig vara.

Du har enligt KöpL 27 § som köpare rätt till ersättning för den skada du lider genom att säljaren är sen med leverans. Detta gäller så länge säljaren inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans eller hennes kontroll, som han eller hon skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit. För att du ska kunna få skadestånd måste du alltså kunna visa på en konkret ekonomisk skada som uppstått p.g.a. säljarens försenade leverans.

Du har alltid rätt till ersättning om den sena leveransen om säljaren har agerat vårdslöst på något sätt, antingen när han eller hon ingick köpeavtalet eller när han eller hon ska ha levererat varan.

Vill du kräva säljaren på skadestånd ansöker du om stämning hos Tingsrätten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1099)
2020-01-21 När gäller avtal med telefonförsäljare?
2020-01-14 Köpt vara kommer inte fram, vad gör jag?
2020-01-01 Vem bär ansvaret för fel i vara vid köp mellan två privatpersoner?
2019-12-31 Vem har att bevisa att en vara är felaktig i ett köp mellan två privatpersoner?

Alla besvarade frågor (76595)