FrågaKÖPRÄTTKöplagen10/06/2020

Säljaren har underlåtit att upplysa om fel vid köpet

Vi köpte en begagnad båt av privat säljare. Båten var uppfräschad. Den låg på land. Efter sjösättning upptäckte vi att den är mycket trögstyrd. På gränsen till okörbar. Vid kontakt med säljaren, kände han till problemet. Vad gäller juridiskt för ett sådant dolt fel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du som privatperson köpt båten begagnad från en annan privatperson. Därför blir köplagens regler tillämpliga. Där framgår att även om båten är såld i befintligt skick så är båten felaktig om säljaren underlåtit att upplysa dig om sådant väsentligt förhållande gällande båtens egenskaper som han kände till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att säljarens underlåtenhet att berätta om styrproblemet har påverkat köpet (19 § 1 stycket 2 punkten KöpL). Det framgår av din text att säljaren kände till båtens problem vid köpet. Att båten nästintill är okörbar är ett sådant väsentligt förhållande gällande båtens egenskaper att du som köpare med fog kunde räknat med att bli upplyst om felet. Det är även rimligt att tänka sig att du kanske inte köpt båten alls ifall du vetat om styrproblemet, och därför har säljarens underlåtenhet att berätta om felet inverkat på köpet. Båten är därför att anse som felaktig.

Eftersom båten låg på land hade du inte möjlighet att upptäcka felet vid en undersökning av båten. Du har därmed fullgjort din undersökningsplikt (20 § KöpL). Eftersom säljaren visste om felet så fanns felet redan vid köpet och säljaren ansvarar därför för felet (21 § KöpL).

Du måste reklamera köpet inom skälig tid från att du upptäckte felet (32 § KöpL). Vad som är skälig tid är en bedömning som görs ifrån fall till fall, men jag tolkar din fråga som att du kontaktat säljaren ganska så direkt efter att du upptäckte felet. I så fall har du reklamerat i tid. Om du har reklamerat i tid kan du begära att säljaren ska avhjälpa felet, d.v.s. reparera båten (34 § KöpL). Omleverans lär inte bli aktuellt. Om inte heller avhjälpande kommer på fråga så har du rätt att kräva prisavdrag eller hävning av köpet (37 § KöpL). Du får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg den betydelsen (39 § KöpL). Att båten är nästintill okörbar får nog sägas vara ett fel av väsentlig betydelse för dig eftersom du antagligen räknade med att du köpte en körbar båt. Rimligtvis bör även säljaren inse att det felet är av väsentlig betydelse, vilket kanske är anledningen till att han underlät att berätta om felet. Min bedömning är därför att du har rätt att häva köpet. Du måste dock meddela säljaren inom skälig tid från att du upptäckt felet att du vill häva köpet (39 § 2 stycket KöpL).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”