Säljaren har givit annan information om en målarburks egenskaper än vad den har

2019-05-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej.Jag har köpt en färg för att måla om en ljus möbel. Enligt hemsidan ska det behövas 1-2 strykningar. Jag förberedde enligt deras anvisningar och köpte även till en pensel de rekommenderat. Jag märker väldigt fort att möbeln kommer behöva 3-4 strykningar och det räcker inte färgen till. Jag mailade företaget och berättade, skickade med bilder och erbjöd att skicka även färgen, med utgången att jag kanske fått ett måndagsexemplar. Jag får till svar att med den färg jag målat med krävs fler strykningar då den inte innehåller så mycket pigment. Det framgår inte någonstans på deras hemsida, vad jag kan finna, utan tvärt om. All deras färg ska täcka väldigt bra. Hur går jag vidare? Jag är absolut inte nöjd med varan och utgick från att det kunde vara fel på den.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga hittar du i konsumentköplagen [KKL].

Som huvudregel gäller vad som avtalats mellan dig och säljaren. Det finns dock ett undantag och det är om det finns några villkor i avtalet mellan dig och säljaren som försätter dig i en sämre position än vad som står i KKL. I sådana fall tillämpas KKL:s bestämmelser rörande dessa villkor [3 § KKL].

Enligt KKL är det fel på en vara när den inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren lämnat vid köpet och inte heller innehar de egenskaper som säljaren sagt [16 §, andra stycket, tredje punkten, KKL]. Dessutom är en vara felaktig om säljaren inte upplyser köparen om varans egenskaper och användning som hen känner till eller borde känt till och som du som köpare kunde räknat att ha blivit upplyst om [16 § tredje stycket KKL]. I ditt fall har det angivits att det ska behövas 1-2 strykningar. Att säljaren sedan säger att färgen innehåller lite pigment och behöver fler strykningar är något som säljaren borde upplyst dig om vid köpet och som kan ha påverkat ditt köp av målarfärgen, då du inte förmodligen inte enbart köpt en burk om det krävts fler.

När en vara är felaktig måste du som konsument reklamera varan till säljaren inom en skälig tid. Oavsett vad som står i avtalet mellan dig och säljaren har du alltid reklamerat varan inom en skälig tid om du gör det inom två månader, räknat från den tidpunkt då du upptäckte att det var något fel på varan. Utöver detta har du även en reklamationstid på tre år från att du tog emot varan [23 § KKL]. Som jag förstår det har du varit i kontakt med säljaren, inom en tid som håller sig inom reklamationstiden.

Vad kan du göra?

Det finns flera olika åtgärder du kan vidta gentemot säljaren när en vara är felaktig. I första hand ska du kräva avhjälpande eller omleverans, vilket innebär att säljaren antingen återställer varan till det skick som avtalats eller att hen skickar en ny färgburk till dig, under förutsättning att det inte skulle innebära en oskälig kostnad för hen [26 § KKL]. Eftersom en ny färgburk förmodligen inte skulle avhjälpa felet, då felet främst ligger i den information säljaren lämnat och inte själva varan i sig, kan du kräva prisavdrag för målarfärgen eller häva köpet. Du får dock bara kräva prisavdrag eller häva köpet om säljaren inte kunnat/velat avhjälpa felet!

Om säljaren inte avhjälper felet eller levererar om varan, kan du bara häva köpet om felet varit av väsentlig betydelse för sig som konsument. Bedömningen görs alltså utifrån hur en konsument i allmänhet hade betraktat felet och kravet på väsentlig betydelse innebär i princip att felet (säljarens bristfälliga information) varit så viktigt att du inte ens köpt målarfärgen om du varit medveten om att det krävts fler strykningar [28 § KKL].

Skadestånd

Utöver prisavdrag och hävning av köpet, kan du också kräva skadestånd för den ekonomiska skada du lidit av att färgen inte levt upp till den standard som säljaren angivit. Säljaren går bara fri från skadeståndsansvar om hen visar att det förelegat ett hinder utanför hens kontroll i att avlämna en felfri vara som hen inte kunde förväntats ha räknat med vid köpet och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Det krävs alltså rätt mycket för att säljaren inte skulle kunnat förhindrat den felaktiga informationen. Att det funnits ett hinder utanför hens kontroll innebär i princip naturkatastrofer eller annat liknande. Inte att hen själv kunnat ändra beskrivningen på målarfärgen [30 § KKL].

Min slutgiltiga bedömning

Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utifrån den information du givit mig och utifrån den information jag presenterat för dig gör jag bedömningen att du i första hand kräver avhjälpande eller omleverans. Det är först om säljaren inte vill göra detta som du kan begära prisavdrag eller häva köpet. Du får dock bara häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig som konsument och bedömningen görs utifrån vad en konsument i allmänhet hade betraktat som ett fel. Det innebär i princip att du inte köpt målarfärgen om du varit medveten om att det krävdes fler burkar eller liknande. Utöver detta kan du även kräva skadestånd under förutsättning att kraven som jag angivit under skadeståndsrubriken är uppfyllda.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1009)
2020-06-03 Hur länge behöver jag vänta på reparation av felaktig vara?
2020-05-31 Vad gäller för garantitider som avviker från konsumentköplagen?
2020-05-31 Vad har köparen för rättigheter om varan stått på verkstad i åtta veckor?
2020-05-31 Vem ansvarar för fel i varan?

Alla besvarade frågor (80676)