Säljaren godtar inte begäran om hävning

Hej. Jag ska göra en väldigt lång historia kort. Jag köpte ett spabad i början på oktober 2020, levererades på nyårsafton 2020. Väldigt många dagar efter utlovad leverans. Badet fungerade i 3 månader. En dag när vi ska bada är det tomt på vatten. Vattenläcka konstaterar då 2 olika oberoende tekniker som varit utsända. Första teknikern kom ca 1,2 månad efter startat case. Spabadet är köpt på av ett företag som i sin tur säger att de tagit detta vidare till leverantören som vill att teknikern lägger spabadet på kant och försöker lösa de på så vis. Spabadet har ingen servicelucka så teknikern kommer få såga upp botten på badet och därmed riskera att förstöra något mer. Jag vill nu häva detta köp eftersom att jag tror att badet kommer att få mer problem i framtiden och då utanför garantiperioden. Företaget säger "Vi kommer i nuläget inte att godkänna ett hävande av köp eftersom det finns möjlighet att reparera felet".

Hur ska jag göra för att få tillbaka mina pengar här? Tack för en bra sida! Mvh A

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Säljaren har endast under vissa förutsättningar rätt att avhjälpa felet istället för att köpet hävs

Köp mellan näringsidkare och konsument, som det är fråga om här, regleras i konsumentköplagen. Vid fel i vara kan konsumenten rikta vissa krav mot det säljande företaget (22 §), såsom avhjälpande eller omleverans (26 §), prisavdrag eller hävning (28-29 §). Du som köpare har alltså rätt att kräva avhjälpande av felet, eller omleverans av varan, men även säljaren har under vissa förutsättningar rätt att på dessa vis åtgärda felet istället för att behöva godkänna att köpet hävs (27 §). Övriga påföljder, såsom prisavdrag och hävning, blir alltså som som utgångspunkt aktuella först efter att avhjälpande och omleverans uteslutits.

Säljaren tycks i ditt fall vilja avhjälpa felet. Detta ska, oavsett om det är köparen eller säljaren som begär avhjälpandet, ske kostnadsfritt och inom skälig tid från köparens reklamation, och utan olägenhet för köparen (26 § tredje stycket respektive 27 §). Det låter inte som att företaget agerat tillräckligt skyndsamt i ert fall, men även om de skött sig på den punkten går det att ifrågasätta huruvida sättet företaget föreslår att felet ska åtgärdas verkligen är utan olägenhet för dig som köpare, utifrån hur du beskrivit det.

Om avhjälpande och omleverans är uteslutet, har köparen rätt till prisavdrag motsvarande felet eller, om felet är av väsentlig betydelse för köparen, hävning av köpet (28-29 §).

Jag rekommenderar att du hör av dig till företaget och argumenterar för att detta inte sker inom rimlig tid om så är fallet, och/eller att detta åtgärdande av felet inte sker utan olägenhet för dig, varför säljaren inte har rätt att avhjälpa felet istället för att godta din begäran om hävning.

Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo