Säljaren bevisbörda vid reklamation inom sex månader och efterföljande påföljder

2019-04-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, min syster köpte i höstas en begagnad bil hos en bilförsäljare. Det köpte den för ett pris som ansågs betyda att bilen var i gott skick, den hade inte gått mer än 12000 mil. Efter cirka tre/fyra månader så havererar motorn. Försäljaren säger först att det kan gå med på 20 % av kostnaderna att återställa bilen. Efter lite sökning, förstår de att de har rätt att reklamera bilen när den går sönder inom sex månader enligt KKöpL. Då ska felet anses funnits vid köpet. Mekaniken kan inte se när felet uppstod, bilförsäljaren säger nu att han kan stå för 50 % av kostnaderna att laga bilen. Min fråga är om det har möjlighet att hävda att bilförsäljaren ska stå för hela kostnaden, eller om det ska nöja sig. Hur stor är chansen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på frågan finns i Konsumentköplagen (KköpL), som du också hänvisar till.

Näringsidkaren har bevisbördan ifall du reklamerat inom sex månader

Precis som du skriver gäller KköpL i detta fall då du köpt din vara som privatperson från en näringsidkare(bilhandlaren). I 20 a § KköpL framgår att ett fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid avlämnandet, dvs. dagen ni hämtade ut bilen. Det här är en så kallad "presumtionsregel" som innebär en bevislättnad för er som konsumenter. Det innebär att näringsidkaren är skyldig att visa att felet inte förelåg vid avlämnandet. Det är självklart svårt för bilhandlaren att visa att något fel i motorn inte förelåg vid köpet, men det går inte att undandra sig från detta ansvar. En näringsidkare kan ibland försöka undkomma ansvar genom att hävda onormalt slitage, onormalt brukande eller liknande. Sådana påståenden måste de kunna styrka i en eventuell rättegång. Ifall näringsidkaren alltså inte kan bevisa att felet inte förelåg vid avlämnandet uppkommer vissa påföljder som ni har rätt att kräva.

Avhjälpande, prisavdrag och hävning

Som köpare har ni i första hand rätt att kräva reparation eller utbyte av varan, enligt 26§ KköpL. I båda fallen ska det utföras utan kostnad för er som köpare. Alla reparationer ska dock utföras inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för er som kund. Ni kan dock inte välja påföljd utan att säljaren fått ett tillfälle att uppfylla sin skyldighet. Med andra ord kan ni inte kräva utbyte av bilen om inte säljaren fått en möjlighet att reparera bilen först. Säljaren kan inte heller avvärja ert krav på reparation utan att först ha visat att en reparation hade varit omöjlig eller oproportionell. De första påföljderna som blir aktuella är således reparation och därefter utbyte av bilen.

Ifall säljaren vägrar gå med på dessa krav, återstår ytterligare två alternativ som framgår i 28§ KköpL. Det ena är prisavdrag. Det innebär att du har rätt att kräva tillbaka pengar för den värdeminskning som skett i förhållande till när bilen avlämnades i avtalsenligt skick. Det andra alternativet är då hävning. Det innebär att prestationerna går åter. Säljaren får tillbaka bilen, i obrukbart skick, och ni får tillbaka era pengar. Vid hävning görs dock en bedömning av alla förutsättningar och omständigheter som bilens ålder, körsträcka, skick osv.

Avslutande råd och kommentarer

Jag vill tillägga att alla dessa följder kan en säljare vägra att förhålla sig till, vilket innebär att ni skulle behöva gå till domstol för att lösa tvisten. En domstolsprocess kan tyvärr bli ganska dyr med arvodeskostnader för ett juridiskt biträde, ibland dyrare än själva värdet av tvisten. Därför är det en god idé att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. En sådan anmälan är gratis. Dock utgör ARN:s beslut en rekommendation som säljaren kan ignorera, vilket leder till att denne hamnar på en "svart lista" hos tidskriften Råd&Rön.

Den här typen av tvister blir tyvärr allt vanligare och kan innebära stora kostnader att lösa. Prata med säljaren och hävda din rätt att inte behöva stå för något av kostnaden. Vägrar säljaren göra rätt för sig, kan man försöka komma överens om en viss summa för att undvika dyra rättsprocesser. Jag hoppas i övrigt att det löser sig för er!

Om du har några andra frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet eller skicka in en ny fråga. Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (864)
2019-07-16 Vad gäller vid hävning av konsumentköp?
2019-07-16 Kan man häva ett köp om fel på varan inte avhjälps inom skälig tid?
2019-07-16 Kan jag ångra köp av konsertbiljetter?
2019-07-14 Reklamera el-cykel

Alla besvarade frågor (71135)